THETA Doradztwo Techniczne

PL

Oferta

icon strefa studenta

REACH

Zróbmy to razem

icon rekrutacja
Karty SDS

Podstawowy dokument Twój i Twojego odbiorcy

icon strefa studenta

Transport

Transport Towarów Niebezpiecznych - bezpieczeństwo niejedno ma imię

icon rekrutacja
Produkty biobójcze

Rejestracja - powierz ją specjalistom

icon strefa studenta

Kosmetyki

Wprowadzanie kosmetyków do obrotu - wymagania i procedury

Aktualności

baner karty sds

Kwartalnik Chemiczny „Prawo i Wiedza”

3 2018 okladkaKwartalnik Chemiczny „Prawo i Wiedza” jest zupełnie nowym i niszowym czasopismem poświęconym legislacji i nowościom na rynku chemicznym dotyczącym zarówno producentów substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów, jak i ich importerom, dystrybutorom oraz użytkownikom.

Znajdziecie tu Państwo najnowsze doniesienia o istotnych nowościach i zmianach w prawie zarówno polskim, jak i europejskim, komentarze prawne oraz porady eksperckie z takich dziedzin jak REACH, CLP, transport towarów niebezpiecznych (ADR, IMDG, IATA), ochrona środowiska, gospodarka odpadami, eksport i import chemikaliów, produkty biobójcze, kosmetyki, bezpieczeństwo obchodzenia się z produktami chemicznymi oraz wiele innych. 

Czytaj więcej >>

4 ATP - Rozporządzenie Komisji (UE) NR 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.