THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

ADR dla początkujących Wróć do kalendarza

Program szkolenia: 

 1. Przepisy prawne związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
 2. W jaki sposób poznać, czy przedsiębiorstwo podlega wymaganiom związanym z przewozem towarów niebezpiecznych?
 3. Zakres obowiązków wszystkich uczestników przewozu.
 4. Wymagania związane ze szkoleniem pracowników, składaniem sprawozdań, raportami powypadkowymi, planem ochrony.
 5. Kim jest doradca ADR i jakie ma obowiązki - kiedy przedsiębiorstwo powinno wyznaczyć doradcę?
 6. Jak rozpoznać, że dany produkt jest towarem niebezpiecznym w transporcie?
 7. Zasady klasyfikacji oraz podstawowe informacje o zagrożeniach towarów wszystkich klas.
 8. Jak dobierać rodzaj opakowania, w którym będzie przewożony towar niebezpieczny?
 9. Oznakowanie transportowe – znaki, nalepki, dopuszczalne wymiary.
 10. Dokumentacja związana z transportem towarów niebezpiecznych.
 11. Kiedy można obniżyć koszty transportu – wyłączenia całkowite i częściowe.
 12. Oznakowanie opakowania wynikające z rozporządzenia CLP a oznakowanie wg ADR.
 13. Ćwiczenia, dyskusja.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, właścicieli/pracowników firm produkcyjnych, kierowników magazynu, osoby organizujące transporty towarów, przygotowujące opakowania oraz inne osoby zainteresowane tematem.

 

Cel:
Celem szkolenia jest przekazanie podstawowych informacji związanych z transportem drogowym towarów niebezpiecznych, czyli wiedzy niezbędnej dla uczestników przewozu. Omówione zostaną podstawowe obowiązki związane z wykonywanymi czynnościami przewozowymi, wszelką sprawozdawczością i wystawianą dokumentacją. Ponadto klasy towarów niebezpiecznych, sposób dobierania odpowiednich opakowań, ich oznakowania, a także oznakowanie kontenera i jednostki transportowej. Dodatkowo wskazane zostaną możliwości obniżenia kosztów transportu poprzez zastosowanie wyłączeń dozwolonych w przepisach Umowy ADR.

 

Szkolenie poprowadzi: 
mgr inż. Joanna Puchalska – Gad, absolwentka Politechniki Łódzkiej. Od 13 lat doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (nr świadectwa 979/2015). Wieloletni trener oraz wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. Prowadzi szkolenia zamknięte, otwarte oraz kursy ADR dla kierowców. Członek stowarzyszenia doradców S-DGSA oraz komisji powołanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego do egzaminowania kierowców. Ponadto w firmie THETA zajmuje się klasyfikacją produktów chemicznych, tworzeniem kart charakterystyki, oznakowaniem na etykiety, rozporządzeniem CLP.

 

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

 

Harmonogram szkolenia:
 9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład / Pytania na zakończenie

Termin: 17.02.2020
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: ADRPOCZ/17022020
Dostępnych miejsc: 10

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć