THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Prawidłowe oznakowanie oraz transport produktów kosmetycznych Wróć do kalendarza

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie – podstawowe obowiązki osoby odpowiedzialnej, importera, dystrybutora produktu kosmetycznego. Oznakowanie produktu kosmetycznego zgodnie z rozporządzeniem 1223/2009/WE wraz z późn. zm.
 2. Kryteria dotyczące tworzenia oświadczeń o produktach kosmetycznych wynikające z rozp. 655/2013/EU i dokumentów technicznych.
 3. Produkty kosmetyczne jako towary paczkowane. Oznaczenie ilości nominalnej produktu -,,wielo-sztuki”, zestawy specjalne, gratisy, zasady oznaczania znakiem „e”. Dodatkowe obowiązki firm.
 4. Oznakowanie produktów kosmetycznych w opakowaniach aerozolowych. Informacje o bezpieczeństwie.
 5. Sposób zapisu ilości nominalnej na etykietach produktów aerozolowych. Dodatkowe elementy oznakowania.
 6. Wzory oznakowania materiałów opakowaniowych - rodzaje materiałów opakowaniowych, opakowania wielomateriałowe, przydatność do recyklingu, opakowanie wielokrotnego użytku.
 7. Wytyczne dla etykiet i deklaracji środowiskowych.
 8. REACH a CLP. Karta charakterystyki kiedy sporządzić?
 9. Wyroby i akcesoria kosmetyczne - wymagania prawne.
 10. Weryfikacja przykładowych etykiet produktów kosmetyków – ćwiczenia praktyczne.
 11. Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz krajowe akty prawne.
 12. Uczestnik przewozu i jego obowiązki,
 13. Kosmetyki jako materiały niebezpieczne w transporcie: wyroby perfumeryjne, produkty w opakowaniach aerozolowych, materiały klasyfikowane jako działające szkodliwie na środowisko. 
 14. Dokumentacja w transporcie towarów niebezpiecznych.
 15. Oznakowanie sztuki przesyłki i opakowań zbiorczych,
 16. Wyłączenia ilościowe z przepisów ADR – zasada, limity, rodzaje opakowań, oznakowanie. 
 17. Stosowanie wyłączeń ćwiczenia praktyczne.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm i osoby fizyczne zajmujące się produkcją, importem dystrybucją produktów kosmetycznych, w tym w sposób szczególny pracowników działu marketingu oraz pracowników organów kontrolnych zajmujących się zagadnieniami prawnymi z branży kosmetycznej. Praktyczna wiedza dedykowana dla firm zajmujących się sprzedażą i transportem wyrobów perfumeryjnych, kosmetyków myjących, produktów w opakowaniach aerozolowych.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu oznakowania i właściwego opakowania produktu kosmetycznego, poznanie dodatkowych wymagań prawnych dotyczących towarów paczkowanych – prawidłowego oznaczenia ilości nominalnej, zgłaszania faktu paczkowania. Zapoznanie się z wymaganiami prawnymi okołosektorowymi, poznanie aspektów środowiskowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają istotne wskazówki dotyczące przygotowania etykiet i tworzenia deklaracji marketingowych, kryteriów dotyczących uzasadniania oświadczeń. Ważnym elementem będzie część warsztatowa pozwalająca na weryfikacje etykiet kosmetyków, w tym deklaracji marketingowych. Drugą cześć poprowadzi doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (doradca DGSA), praktyk, który przedstawi niezbędną wiedzę dla firm kosmetycznych przewożących bądź nadających do przewozu materiały klasyfikowane jako niebezpieczne w transporcie. Omówione zostaną obowiązki przedsiębiorców dotyczące dokumentacji, oznakowania sztuk przesyłki, obowiązkowych szkoleń osób zaangażowanych w przewóz.

 

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Michalina Świerczyńska-Kraska - absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia chemiczna, o specjalności technologia barwników, chemii gospodarczej i produktów kosmetyki kolorowej. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Autorka wielu publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach i portalach internetowych - „Chemia i Biznes", ,,biotechnologia.pl”, Kwartalniku Chemicznym „Prawo i Wiedza”. Wykładowca - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych UŁ „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” i „Jakość i Bezpieczeństwo Produktów Kosmetycznych”. W firmie THETA specjalista ds. produktów kosmetycznych, oceny bezpieczeństwa;, specjalista ds. niebezpiecznych chemicznych produktów - kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych oraz systemu ELDIOM.

mgr Michał Maciejczyk- absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2014 roku doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR, uprawnienia nadane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr 724/2014) oraz transporcie morskim IMDG. Autor artykułów w prasie branżowej dotyczących bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

 

Harmonogram szkolenia:
09:00 – 09:15 Rejestracja uczestników
09:15 – 11:00 Wykład
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:00 Wykład i ćwiczenia
13:00 – 13:40 Obiad
13:40 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:30 Wykład i ćwiczenia

Termin: 22.01.2020
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: KOSADR/22012020
Dostępnych miejsc: 10

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć