THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
 1. Klasyfikacja mieszanin – przypomnienie kryteriów
  • Klasyfikacja ze względu na zagrożenia fizyczne
  • Klasyfikacja ze względu na zagrożenia dla zdrowia
  • Klasyfikacja ze względu na zagrożenia dla środowiska
 2. Oznakowanie mieszanin – przypomnienie najważniejszych zasad
  • Zasady pierwszeństwa dotyczące piktogramów
  • Zasady pierwszeństwa dotyczące zwrotów określających zagrożenie
 3. Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania mieszanin
  • Klasyfikacja i oznakowanie mieszanin – ćwiczenia.

 Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

Uczestnicy:
Warsztaty przeznaczone są dla osób, które w swojej pracy mają do czynienia z produktami chemicznymi, a przede wszystkim zawodowo zajmujących się klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz osób odpowiadających za prawidłowe wykonanie Karty Charakterystyki i etykiety.
 
Cel:
Celem warsztatów jest przyswojenie zasad, poprzez intensywne ćwiczenia, prawidłowej klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin, wynikających z rozporządzenia CLP. Ponieważ szkolenie składa się głównie z warsztatów, mile widziane jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu rozporządzenia CLP.
 
Szkolenie poprowadzi:

Kinga Wasilewska mgr inż. biochemii technicznej, absolwentka wydz. Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie REACH na Politechnice Krakowskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, zajmuje się opracowywaniem kart charakterystyki, klasyfikacją i oznakowaniem produktów chemicznych zgodnie z CLP, doradztwem i wspieraniem przedsiębiorstw w realizacji obowiązków w zakresie REACH. Autorka artykułów w prasie branżowej dotyczących REACH i CLP.

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

Harmonogram szkolenia:
 9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30  - 16:15 Wykład
Termin: 17.12.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: CLP/17122019
Dostępnych miejsc: 5

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć