THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Kontrola w branży chemicznej, czyli jak przygotować się do kontroli inspekcji państwowych Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
 
  1. Definicje i terminy prawne wynikające z podstawowych rozporządzeń o substancjach i mieszaninach chemicznych.
  2. Kluczowe organy nadzoru i kontroli, istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu dany produkt chemiczny.
  3. Zakres stosowania przepisów poszczególnych ustaw.
  4. Obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów oraz dalszych użytkowników substancji i mieszanin w zakresie poszczególnych grup produktowych.
  5. Zakazy i ograniczenia we wprowadzaniu poszczególnych produktów/substancji na rynek.
  6. Oznakowanie substancji i mieszanin wynikające z rozporządzenia CLP.
  7. Karta charakterystyki jako główne narzędzie służące przekazaniu kluczowych informacji na temat danego produktu.
  8. Badania i pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy- obowiązki.
  9. Kary nakładane na przedsiębiorców oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów.
  10. Konsultacje pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz prowadzącym - wymiana doświadczeń. 
Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
 
Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty chemiczne, osób zajmujących się przygotowaniem dokumentacji w przedsiębiorstwie, weryfikowanej przez poszczególne organy nadzoru. Na szkolenie zapraszamy producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.
 
Cel:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie czynności koniecznych do spełnienia przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty chemiczne. Na szkoleniu zostanie przedstawiony zakres obowiązków poszczególnych organów nadzoru, mogących kontrolować przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań określonych przepisami prawnymi.
 
Szkolenie poprowadzi:
mgr Magdalena Skoneczna - absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku chemia w nauce i gospodarce. Pracę magisterską obroniła w Zakładzie Związków Heteroorganicznych Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej. Obecnie słuchaczka Menedżerskich Studiów Podyplomowych Politechniki Łódzkiej. W firmie THETA doradca i specjalista ds. kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych, a także koordynator ds. zarządzania strategicznego. Prelegent na konferencjach dotyczących tematyki związanej z wprowadzaniem do obrotu produktów chemicznych. Autorka publikacji zamieszczanych w czasopismach branżowych, np. „Chemia i Biznes”. Obecnie członek grup roboczych ds. detergentów działających przy Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład
Termin: 21.11.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: KBCH/21112019
Dostępnych miejsc: 9

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć