THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – jak to zrobić prawidłowo? Wróć do kalendarza

Program szkolenia: 

 1. Podstawy prawne składowania materiałów niebezpiecznych:
  a) składowanie wewnętrzne i zewnętrzne – podstawowe zasady,
  b) oznakowanie CLP i oznakowanie miejsc składowania,
  c) oznakowanie BHP.
 2. Podział zagrożeń - klasyfikacja CLP i opisywane w niej zagrożenia.
 3. Zdarzenia niepożądane:
  a) uwolnienie (rozszczelnienie, wyciek, wydzielenie się zawartości),
  b) wypadek z udziałem człowieka.
 4. Zapobieganie i ograniczanie niepożądanych efektów:
  a) wanny wychwytowe,
  b) szafy zabezpieczające i ognioodporne,
  c) pojemniki do składowania,
  d) materiały absorbujące.
 5. Zapobieganie zagrożeniom:
  a) środki ochrony zbiorowej (urządzenia awaryjne),
  b) środki ochrony osobistej (ochrona głowy, ubrania, okulary, rękawice),
  c) szkolenia pracowników.
 6. Ćwiczenia praktyczne i pokaz sprzętu.
 7. Dyskusja.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.

Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jak prawidłowo składować substancje niebezpieczne zgodnie z przepisami, a nie wiedzą jak to zrobić.

Cel:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie czynności koniecznych do spełnienia przez przedsiębiorców magazynujących/składujących/przechowywujących produkty chemiczne. Na szkoleniu zostanie przedstawiona między innymi klasyfikacja zagrożeń oraz ryzyka i sposoby zapobiegania pod kątem spełnienia wymagań określonych przepisami prawnymi. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące wymagania prawne oraz przygotowanie do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków podczas audytów w świetle normy ISO 14001:2015.

Szkolenie poprowadzi:
Agnieszka Dembińska – trenerka, konsultantka, audytor w dziedzinie bezpieczeństwa, środowiska oraz awarii przemysłowych, z ponad 20-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami. Posiada także duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska. W pracy trenerskiej kładzie nacisk na indywidualne potrzeby uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Specjalizuje się w konsultingu i doradztwie środowiskowym oraz audytowaniu systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 na zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Audytor w zakresie systemów ISO 14001, 9001, 22000, PN-N/OHSAS 18001 oraz specjalista BHP.

Harmonogram szkolenia:
09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 – 16:15 Wykład

Termin: 07.06.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: MMN/07062019
Dostępnych miejsc: 9

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć