THETA Doradztwo Techniczne

PL
Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, iż z dniem 1 stycznia b.r. powstała nowa firma THETA Consulting Sp. z o.o., która jest prawnym i merytorycznym następcą dotychczasowej THETA Doradztwo Techniczne. Nowa THETA Consulting Sp. z o.o. przejęła w całości dotychczasowe prawa i obowiązki, a także zobowiązania firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek.

baner e akademia THETA www

Oferta

icon strefa studenta

REACH

Zróbmy to razem

icon rekrutacja
Karty SDS

Podstawowy dokument Twój i Twojego odbiorcy

icon strefa studenta

Transport

Transport Towarów Niebezpiecznych - bezpieczeństwo niejedno ma imię

icon rekrutacja
Produkty biobójcze

Rejestracja - powierz ją specjalistom

icon strefa studenta

Kosmetyki

Wprowadzanie kosmetyków do obrotu - wymagania i procedury

Aktualności

baner karty sds1

Kwartalnik Chemiczny „Prawo i Wiedza”

okladka KW 1 2021 minKwartalnik Chemiczny „Prawo i Wiedza” jest niszowym czasopismem poświęconym legislacji i nowościom na rynku branż związanych z produktami chemicznymi dotyczącym zarówno producentów substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów, jak i ich importerom, dystrybutorom oraz użytkownikom.

Znajdą tu Państwo najnowsze informacje dotyczące zmian w prawie, zarówno polskim, jak i europejskim, opinie prawników, porady i recenzje ekspertów w takich dziedzinach, jak REACH, CLP, transport towarów niebezpiecznych, odpady i ochrona środowiska, eksport i import chemikaliów, nanomateriały, produkty biobójcze, kosmetyki i artykuły dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z substancjami i mieszaninami chemicznymi oraz wiele innych.

„Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza” wypełnia istniejącą dotychczas wyraźną lukę informacyjną na temat polskiego i europejskiego prawodawstwa europejskiego w obszarze chemikaliów, w szczególności w zakresie porad ekspertów oraz zmian w legislacji, które zwykle nie są dostępne dla przedsiębiorców lub są rozproszone i trudne do zebrania.

Nasz kwartalnik jest dostępny w prenumeracie, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a wybrane artykuły lub ich wyciągi można znaleźć na stronie: www.kwartalnikchemiczny.pl Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.