THETA Doradztwo Techniczne

PL

baner e akademia THETA www

Oferta

icon strefa studenta

REACH

Zróbmy to razem

icon rekrutacja
Karty SDS

Podstawowy dokument Twój i Twojego odbiorcy

icon strefa studenta

Transport

Transport Towarów Niebezpiecznych - bezpieczeństwo niejedno ma imię

icon rekrutacja
Produkty biobójcze

Rejestracja - powierz ją specjalistom

icon strefa studenta

Kosmetyki

Wprowadzanie kosmetyków do obrotu - wymagania i procedury

Aktualności

baner kurs SA WWW THETA

baner karty sds1

Kwartalnik Chemiczny „Prawo i Wiedza”

okladka KW4 maxKwartalnik Chemiczny „Prawo i Wiedza” jest niszowym czasopismem poświęconym legislacji i nowościom na rynku branż związanych z produktami chemicznymi dotyczącym zarówno producentów substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów, jak i ich importerom, dystrybutorom oraz użytkownikom.

Znajdą tu Państwo najnowsze informacje dotyczące zmian w prawie, zarówno polskim, jak i europejskim, opinie prawników, porady i recenzje ekspertów w takich dziedzinach, jak REACH, CLP, transport towarów niebezpiecznych, odpady i ochrona środowiska, eksport i import chemikaliów, nanomateriały, produkty biobójcze, kosmetyki i artykuły dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z substancjami i mieszaninami chemicznymi oraz wiele innych.

„Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza” wypełnia istniejącą dotychczas wyraźną lukę informacyjną na temat polskiego i europejskiego prawodawstwa europejskiego w obszarze chemikaliów, w szczególności w zakresie porad ekspertów oraz zmian w legislacji, które zwykle nie są dostępne dla przedsiębiorców lub są rozproszone i trudne do zebrania.

www.kwartalnikchemiczny.pl Rozporządzenie Komisji (UE) NR 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).