THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych Wróć do kalendarza

Program szkolenia:

 1. Krajowe centra toksykologiczne i numer alarmowy zgodnie z rozporządzeniem CLP.
 2. Zgłaszanie mieszanin zgodnie z załącznikiem VIII CLP – procedura, terminy, koszty, poufność informacji i aspekty bezpieczeństwa, zgłaszanie mieszanin w różnych krajach EU.
 3. Oznakowywanie mieszanin niebezpiecznych zgodnie z CLP:
  a) karta charakterystyki a etykieta produktu,
  b) etykieta mieszaniny chemicznej zgodnie z rozporządzeniem CLP.
 4. Kod UFI na etykiecie mieszaniny – wymagania, terminy, etykiety dla produktów wprowadzanych na rynki różnych krajów UE, generowanie UFI.
 5. Źródła danych niezbędnych do zgłoszenie informacji o mieszaninie niebezpiecznej.
 6. Kwestia mieszaniny w mieszaninie.
 7. Zmiany w formacjach a kody UFI.
 8. Komunikacja w łańcuchu dostaw.
 9. Podsumowanie i dyskusja.

 Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób wprowadzających do obrotu mieszaniny niebezpieczne, które od 1 stycznia 2020 r. zobowiązane będą dokonywać zgłoszeń do Krajowych Centrów Toksykologicznych oraz umieszczać na etykietach swoich produktów numer UFI.

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami rozporządzenia CLP dotyczącymi funkcjonowania krajowych Centrów Toksykologicznych, zgłaszania mieszanin niebezpiecznych i właściwego oznakowania produktów podlegających zgłoszeniu.

Szkolenie poprowadzi:

mgr inż. Anna Królak - Absolwentka wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2005 r. specjalista ds. Kart Charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Doradztwo Techniczne. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.

 

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro
 
Harmonogram szkolenia:
 9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 -  16:15 Wykład 

Termin: 20.11.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: CT/20112019
Dostępnych miejsc: 0

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć