THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Towar niebezpieczny na lądzie, morzu i w powietrzu Wróć do kalendarza

Program szkolenia: 

 1. Przepisy prawne związane z przewozem towarów niebezpiecznych – Umowa ADR, Kodeks IMDG, Instrukcje IATA.
 2. Podstawowe definicje, obowiązki uczestników przewozu, wymagane szkolenia.
 3. Zasady klasyfikacji oraz podstawowe informacje o zagrożeniach towarów wszystkich klas. Różnice w klasyfikacji ze względu na rodzaj transportu.
 4. Ograniczenia w transporcie lotniczym – towary niebezpieczne zabronione i ukryte; przewożone przez pasażerów i załogę.
 5. Pakowanie – wymagania ogólne, certyfikacja i rodzaje opakowań, instrukcje pakowania, opakowania zbiorcze.
 6. Oznakowanie sztuki przesyłki, pojazdu i kontenera wg ADR/IMDG.
 7. Oznakowanie sztuki przesyłki i nalepki obsługowe stosowane w transporcie lotniczym.
 8. Dokumentacja w różnych rodzajach transportu – dokument przewozowy, DGD, DGR, certyfikat pakowania kontenera.
 9. Lista kontrolna wg IATA – co zawiera i dlaczego warto z niej korzystać.
 10. Załadunek i rozładunek pojazdu i kontenera w odniesieniu do transportu drogowego i morskiego; mocowanie ładunku.
 11. Wyłączenia przy przewozie towarów niebezpiecznych obowiązujące dla danego rodzaju transportu. 
 12. Ćwiczenia, dyskusja.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które zajmują się przygotowywaniem dokumentacji, oznakowaniem, pakowaniem sztuki przesyłki i opakowań zbiorczych zawierających towary niebezpieczne w transporcie drogowym, morskim i lotniczym. 

Cel:

Jeżeli w Państwa przedsiębiorstwie mają miejsce czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych, to zgodnie z ustawą, pracownikom należy zapewnić odpowiednie szkolenie, stosownie do ich obowiązków. Bardzo często zdarza się, że przesyłki z towarami niebezpiecznymi przeznaczone są do transportu drogowego, a następnie morskiego lub lotniczego. Wówczas nadawca takiego towaru musi zapewnić, że spełnione są wymagania odpowiednich przepisów, wynikających z wybranego rodzaju transportu. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa odpowiednie szkolenie, które spełnia wymagania ustawowe, a dodatkowo obejmuje zagadnienia z transportu morskiego oraz lotniczego.

 

Szkolenie poprowadzi: 
mgr inż. Joanna Puchalska – Gad, absolwentka Politechniki Łódzkiej. Od 13 lat doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (nr świadectwa 979/2015). Wieloletni trener oraz wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. Prowadzi szkolenia zamknięte, otwarte oraz kursy ADR dla kierowców. Członek stowarzyszenia doradców S-DGSA oraz komisji powołanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego do egzaminowania kierowców. Ponadto w firmie THETA zajmuje się klasyfikacją produktów chemicznych, tworzeniem kart charakterystyki, oznakowaniem na etykiety, rozporządzeniem CLP.

 

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

 

Harmonogram szkolenia:
 9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład / Pytania na zakończenie

Termin: 08.11.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: LMP/08112019
Dostępnych miejsc: 10

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć