THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

GMP Wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych wg normy PN-EN ISO 22716:2009 dla przemysłu kosmetycznego Wróć do kalendarza

Program szkolenia:

 1. Podstawowe przepisy prawa dotyczące kosmetyków – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych oraz nowa Ustawa o produktach kosmetycznych.
 2. Wprowadzenie do ISO 22716.
 3. Omówienie wymagań ISO 22716:
  • Pracownicy,
  • Pomieszczenia,
  • Urządzenia,
  • Surowce i materiały opakowaniowe,
  • Proces produkcji i konfekcjonowania,
  • Kontrola laboratoryjna / jakościowa,
  • Magazynowanie,
  • Odpady,
  • Podwykonawstwo,
  • Audit wewnętrzny,
  • Dokumentacja.
 4. Pytania, dyskusja.
 5. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za realizację zadań związanych z GMP w przemyśle kosmetycznym, w szczególności dla pracowników produkcji, kontroli, magazynowania, właścicieli firm kosmetycznych oraz wszystkich osób, które są zainteresowane poznaniem wymagań normy ISO 22716.

Cel:

Celem szkolenia jest omówienie wytycznych i wymagań Dobrych Praktyk Produkcji (GMP) w odniesieniu do normy ISO 22716 dla producentów kosmetyków.

 

Szkolenie poprowadzi:

mgr inż. Daria Rembisz - absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej na kierunku Ochrona środowiska oraz Biotechnologia środowiska o specjalności Mikrobiologia techniczna. Od 2012 r. certyfikowany audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2008. Doświadczony Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg. normy ISO 22000. Uczestniczka studiów podyplomowych „Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wiedzę z zakresu wymagań norm GMP w przemyśle kosmetycznym, standardów jakościowych wykorzystywanych przy produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej. Autorka licznych publikacji zamieszczanych w periodyku branżowym „Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza”. Ukończyła wiele kursów oraz szkoleń organizowanych przez najważniejsze jednostki certyfikujące w kraju. W THETA Doradztwo Techniczne specjalista ds. Wdrożeń Systemu GMP oraz doradca w zakresie wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu.

 

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro 
 
Harmonogram szkolenia:
 9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład

Termin: 16.10.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: GMP/16102019
Dostępnych miejsc: 9

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć