THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Wprowadzenie do obrotu detergentów – podstawy prawne Wróć do kalendarza

Program szkolenia: 

 1. Zasady wprowadzania do obrotu produktów chemii gospodarczej (detergentów) - podstawy prawne; niezbędna dokumentacja produktu.
 2. Narzędzia komunikacji w łańcuchu dostaw – karta charakterystyki. Wymagania prawne dotyczące tworzenia kart charakterystyki. Kiedy należy przygotować oraz kiedy należy zaktualizować kartę charakterystyki.
 3. Etykieta produktu chemicznego - zasady oznakowania i pakowania produktów wynikające z rozporządzenia CLP - język etykiety, piktogramy, rozmiar etykiety, rozmieszczenie informacji na etykiecie, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H), dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności (zwroty P), informacje uzupełniające.
 4. Oznakowanie małych produktów – produkty do 125 ml, stosowanie etykiet rozkładanych.
 5. Dodatkowe elementy opakowania – wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, zamknięte utrudniające otwarcie przed dziećmi (kiedy trzeba stosować).
 6. Produkt przeznaczone wyłącznie do użytku zawodowego – kiedy nie można wprowadzić produktu dla konsumenta do powszechnej sprzedaży. Nowe wymagania dotyczące płynów do spryskiwaczy i odmrażaczy do szyb samochodowych.
 7. Detergenty – rozporządzenie 648/2004/WE wraz z późn. zm. - skład detergentowy na etykiecie (propozycje zapisu), arkusz danych składników dla służb medyczny, wykaz składników detergentowych dla konsumentów na stronie internetowej. 
 8. Dodatkowe oznakowanie dotyczące dozowania detergentów przeznaczonych do prania. Symbole na opakowaniach.
 9. Dodatkowe wymagania dotyczące kapsułek do prania.
 10. Jak wprowadzić ,,kosmetyki samochodowe’’.
 11. Problematyka klasyfikacji detergentów jako produktów powodujących poważne uszkodzenie oczu – jak nie odstraszyć konsumentów – praktycznie przykłady rozwiązań.
 12. Data ważności na produktach chemicznych. 
 13. Produkty chemiczne jako towary paczkowane.
 14. Zgłoszenia mieszanin stwarzających zagrożenie do Inspektora ds. Substancji Chemicznych (system ELDIOM).
 15. UFI (ang. unique formula identifier) niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej – nowe wymagania prawne. Oznakowanie mieszanin chemicznych.
 16. Oświadczenia marketingowe i prezentacja produktu – jak zareklamować produkt zgodnie z prawem. Komunikaty środowiskowe.
 17. Weryfikacja przykładowych etykiet produktów chemicznych, detergentów – ćwiczenia praktyczne.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów, dystrybutorów i importerów produktów chemii gospodarczej. Osoby odpowiedzialne za import detergentów na rynek UE, dystrybutorów, a także pracowników sieci handlowych, pracowników działów marketingu oraz osoby zajmujące się przygotowaniem etykiet produktów.

 

Cel: 

Szkolenie to przystępny przewodnik przedsiębiorcy, który rozpoczyna swoją przygodę w zakresie sprzedaży produktów chemii gospodarczej, w sposób szczególny detergentów. Zaś dla firm działających już na rynku w tym zakresie to poznanie prostych zabiegów marketingowych, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności na rynku, bez kosztownych działań. Zostaną omówione w pigułce dodatkowe przepisy wpływające na zgodność produktu z przepisami. Omówione zostaną także wymagania dotyczące niezbędnej dokumentacji produktu, przygotowania etykiety produktu z uwzględnieniem dodatkowych wymagań prawnych odnoszących się towarów paczkowanych, produktów w opakowaniach aerozolowych, deklaracji marketingowych wraz z praktyczną analizą etykiet.

 

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Michalina Świerczyńska - absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia chemiczna, o specjalności technologia barwników, chemii gospodarczej i produktów kosmetyki kolorowej. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Autorka wielu publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach i portalach internetowych - „Chemia i Biznes", ,,biotechnologia.pl”. W firmie THETA specjalista ds. niebezpiecznych chemicznych produktów - kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych, specjalista ds. produktów kosmetycznych oraz systemu ELDIOM.

 

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

 

Harmonogram szkolenia:
 9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 -  16:15 Wykład

 

Termin: 23.09.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: DE/23092019
Dostępnych miejsc: 10

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć