THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Prawidłowe oznakowania produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP – warsztaty Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
 1. Podstawowe obowiązki nałożone na producentów, importerów, dalszych użytkowników oraz dystrybutorów chemikaliów przez rozporządzenie CLP.
 2. Zasady oznakowania i pakowania substancji i mieszanin wynikające z rozporządzenia CLP: 
  a) język w jakim powinna być przygotowana etykieta,
  b) wielkość etykiety,
  c) wielkość i zasady pierwszeństwa piktogramów,
  d) co to jest identyfikator produktu dla substancji i mieszaniny,
  e) jak prawidłowo dobrać zwroty dotyczące bezpiecznego stosowania substancji i mieszaniny (zwroty P)
  f) szczegółowe zasady oznakowania i pakowania niektórych substancji i mieszanin
  g) wyłączenia z wymagań dotyczących oznakowania i opakowań
  h) zasady dotyczące oznakowania opakowań zewnętrznych, wewnętrznych i pośrednich,
  i) wymagania wynikające z załącznika VIII do rozporządzenia CLP (UFI).
 3. Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych, a karta charakterystyki.
 4. Najczęściej popełniane błędy w oznakowaniu substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.
 5. Zasady wprowadzania do obrotu i oznakowanie specjalnych grup produktów (detergenty, aerozole, podpałki).
 6. Samodzielne sporządzenie etykiety dla substancji i mieszanin chemicznej zgodnie z wymaganiami rozp. CLP.
 7. Dyskusja
Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
 
Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się lub planujące zajmować się tworzeniem/opracowywaniem etykiet, w tym także grafików, pracowników działu promocji i marketingu oraz działów technologii.
 
Cel:
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia etykiet oraz prawidłowego oznakowania produktów chemicznych wynikających z rozporządzenia CLP i innych rozporządzeń regulujących oznakowanie różnych grup produktowych.
 
Szkolenie poprowadzi:
mgr Aleksandra Gendek - mgr chemii, absolwentka wydz. Matematyczno –Fizyczno – Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie BHP na Politechnice Łódzkiej. Wykładowca z długoletnim stażem - prowadzi szkolenia zamkniete i otwarte, jak i również wykłady na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA specjalista z zakresu chemicznych produktów niebezpiecznych, a w szczególności kart charakterystyki, oznakowania produktów chemicznych oraz systemu GHS.
 
Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro
 
Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład
Termin: 20.09.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: OZCLP/20092019
Dostępnych miejsc: 4

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć