THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE oraz najnowsze zmiany w oznakowaniu (UFI) – warsztaty Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
 1. Podstawy prawne i wymagania w zakresie kart charakterystyki.
 2. Dla jakich produktów musi być opracowana karta charakterystyki.
 3. W jakich przypadkach zgłaszamy produkty chemiczne do Inspektora do spraw Substancji.
 4. Nowy zharmonizowany format zgłoszeń:
  a) okresy przejściowe;
  b) różnice względem ELDIOM.
 5. Kiedy należy dokonać aktualizacji karty.
 6. Karta charakterystyki, a etykieta produktu chemicznego.
 7. UFI (Unique Formula Identifier) – nowy element oznakowania produktu:
  a) UFI jako element identyfikujący produkt – od kiedy obowiązuje;
  b) jakie produkty muszą mieć UFI;
  c) generator UFI;
  d) kiedy należy zmienić UFI.
 8. Budowa karty charakterystyki zgodnie z rozp. 2015/830/UE.
 9. Omówienie najczęściej występujących błędów w kartach charakterystyki.
 10. Ocena kart dostarczonych przez uczestników szkolenia.
 11. Dyskusja i konsultacje - wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi.
Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
 
Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się lub chcących zajmować się przygotowaniem kart charakterystyki substancji i mieszanin, do technologów, do producentów i dystrybutorów (importerów) m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.
 
Cel:
Celem szkolenia jest nabycie lub pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oceniania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych pod względem zgodności z najnowszymi przepisami prawnymi.
 
Szkolenie poprowadzi:
mgr Aleksandra Gendek - mgr chemii, absolwentka wydz. Matematyczno –Fizyczno – Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie BHP na Politechnice Łódzkiej. Wykładowca z długoletnim stażem - prowadzi szkolenia zamknięte i otwarte, jak i również wykłady na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA doradca i specjalista ds. kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych oraz doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie.

Miejsce szkolenia:

Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład
Termin: 19.09.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: KCH/19092019
Dostępnych miejsc: 6

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć