THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Korzystanie z wyłączeń przy przewozie towarów niebezpiecznych Wróć do kalendarza

Program szkolenia: 

 1. Przepisy prawne związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
 2. Uczestnicy przewozu i ich obowiązki.
 3. Główne rodzaje zagrożeń; klasy towarów niebezpiecznych.
 4. Dobór opakowań, Instrukcje pakowania, termin ważności opakowania.
 5. Wyłączenia całkowite i wynikające z przepisów szczególnych.
 6. Wyłączenie na jednostkę transportową – zasady, oznakowanie, przykłady.
 7. Wyłączenie Limited Quantity – zasady, oznakowanie, przykłady.
 8. Wyłączenie EQ – zasady, oznakowanie, przykłady.
 9. Sztuka przesyłki i opakowanie zbiorcze na wyłączeniu ilościowym.
 10. Dokumentacja związana z transportem towarów niebezpiecznych, w zależności od zastosowanego wyłączenia.
 11. Warunki przewozu, manipulowanie ładunkiem, przepisy szczególne.
 12. Odpowiedzialność cywilna, organa kontrolne, taryfikator kar.
 13. Ćwiczenia, dyskusja.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli/pracowników firm produkcyjnych, kierowników magazynu, osoby organizujące transporty towarów, przygotowujące opakowania oraz inne osoby zainteresowane tematem.

Cel:

Transport towarów niebezpiecznych związany jest z koniecznością spełnienia wielu wymagań, niejednokrotnie podnoszących koszty takiego przewozu. Przepisy rozdziału 1.1.3 Umowy europejskiej ADR wskazują możliwości stosowania wyłączeń, które mogą przełożyć się na realne obniżenie tych kosztów. Dodatkowo towary niebezpieczne przygotowane w ramach wyłączenia ilościowego mogą transportować również kierowcy nie posiadający zaświadczenia ADR. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady korzystania z przewidzianych w przepisach wyłączeń, m.in. wyłączenia na jednostkę transportową, Limited Quantity oraz dla ilości wyłączonych.

 

Szkolenie poprowadzi: 
mgr inż. Joanna Puchalska – Gad, absolwentka Politechniki Łódzkiej. Od 13 lat doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (nr świadectwa 979/2015). Wieloletni trener oraz wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. Prowadzi szkolenia zamknięte, otwarte oraz kursy ADR dla kierowców. Członek stowarzyszenia doradców S-DGSA oraz komisji powołanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego do egzaminowania kierowców. Ponadto w firmie THETA zajmuje się klasyfikacją produktów chemicznych, tworzeniem kart charakterystyki, oznakowaniem na etykiety, rozporządzeniem CLP.

 

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

 

Harmonogram szkolenia:
 9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład / Pytania na zakończenie

Termin: 17.09.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: WADR/17092019
Dostępnych miejsc: 10

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć