THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
  1. Produkty biobójcze – aktualności, najnowsze zmiany w przepisach i ich interpretacja
  2. Prawodawstwo, wyłączenia oraz wyroby poddane działaniu produktów biobójczych.
  3. Program przeglądu substancji czynnych – dobór substancji czynnych w danej grupie produktowej oraz wpływ programu przeglądu na procedurę rejestracji. Praktyczne wskazówki.
  4. Procedury przejściowe (narodowe) – wymagania, warunki, dokumentacja.
  5. Procedury europejskie; pełna procedura rejestracji, uznawanie pozwolenia, rejestracja takiego samego produktu, rodzina produktów biobójczych - wymagania, charakterystyka produktu biobójczego, list dostępu.
  6. Narzędzia IT – R4BP3, edytor SPC, IUCLID
  7. Zasady odnawiania i unieważniania pozwoleń.
  8. Podsumowanie, dyskusja.

 Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów, importerów oraz dystrybutorów produktów biobójczych, którzy planują wprowadzenie do obrotu na terenie Polski produktów biobójczych. Szkolenie polecamy również podmiotom posiadającym już produkty na rynku i chcącym zapewnić zgodność swoich pozwoleń ze zmieniającymi się przepisami, w celu zachowania ich ważności.
 
Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami przepisów dotyczących obrotu produktami biobójczymi. Uczestnicy poznają zasady rejestracji oraz wyboru odpowiedniej ścieżki rejestracyjnej, zapoznają się z wymaganiami oraz metodami przygotowania dokumentacji. Poznają zasady utrzymania produktów w obrocie po otrzymaniu pozwolenia.
 
Szkolenie poprowadzi:

mgr Dorota Kaczorowska absolwentka wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego o kierunku biologia, specjalizacja biologia środowiskowa. Od 2005 r. specjalista ds. rejestracji produktów biobójczych w THETA Doradztwo Techniczne. Autorka licznych artykułów dotyczących produktów biobójczych, wykładowca na studiach podyplomowych UŁ z zakresu Bezpieczeństwa w użytkowaniu i zarządzaniu Substancjami Chemicznymi.

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro 

Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30 Wykład

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15 Wykład

13:15 – 13:45 Obiad

13:45 – 15:15 Wykład

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

15:30 - 16:15 Wykład

Termin: 27.08.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: PB/27082019
Dostępnych miejsc: 8

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć