THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Surowce kosmetyczne – wymagania prawne, niezbędna dokumentacja Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
 1. Podstawowe pojęcia dotyczące surowców kosmetycznych - substancja, mieszanina, substancja konserwująca, substancja promieniochronna, barwnik, nanomateriał.
 2. Substancje zakazane w produktach kosmetycznych, w tym substancje CMR - nowe rozporządzenie Omnibus; sytuacja prawna dotycząca: formaldehydu, butylphenyl methylpropional, retinolu, ditlenku tytanu.
 3. Substancje dozwolone do stosowania w kosmetykach i dozwolone w ograniczonych ilościach i określonych warunkach stosowania.
 4. Nazewnictwo surowców kosmetycznych. Procedura nadawania nazwy INCI.
 5. Przegląd obecnie stosowanych substancji konserwujących, ocena toksykologiczna konserwantów i przyszłość konserwantów w branży kosmetycznej.
 6. Badania toksykologiczne surowców kosmetycznych w świetle zakazu testowania surowców kosmetycznych na zwierzętach.
 7. Wymagania dla surowców, w tym surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego.
 8. Substancje alergizujące w produktach kosmetycznych.
 9. Produkt hipoalergiczny. Zabieg marketingowy, czy rzeczywista właściwość produktu.
 10. Kompozycje zapachowe – ocena bezpieczeństwa i niezbędna dokumentacja.
 11. Dokumentacja surowców kosmetycznych.
 12. Surowce kosmetyczne w świetle rozporządzenia REACH, narzędzia komunikacji w łańcuchu dostaw.
 13. Karta charakterystyki – wymagania prawne.
 14. Oznakowanie surowców kosmetycznych zgodnie z rozporządzeniem CLP.
 15. Zgłoszenia mieszanin stwarzających zagrożenie do Inspektora ds. Substancji Chemicznych.
 16. Surowce kosmetyczne i produkty kosmetyczne jako towary paczkowane, poinformowanie o rozpoczęciu paczkowania.
Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.
 
Uczestnicy:
Szkolenie adresowane jest do osób chcących uporządkować, uzupełnić i pogłębić swoją wiedzę o surowcach kosmetycznych, do pracowników firm kosmetycznych oraz firm produkujących surowce kosmetyczne, do wszystkich osób zajmujących się oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Zapraszamy również osoby zajmujące się sporządzaniem dokumentacji produktów chemicznych w tym kart charakterystyki i osoby zajmujące się przygotowywaniem etykiet produktów chemicznych oraz wprowadzaniem do obrotu towarów paczkowanych (kosmetyki, detergenty i inne).
 
Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie wiedzy dotyczącej surowców kosmetycznych. Omówione zostaną podstawowe grupy składników kosmetycznych ze szczególnym uwzględnieniem środków konserwujących, kompozycji zapachowej, związków chemicznych o udowodnionym działaniu alergizującym. Słuchacze zostaną zapoznani ze zmiany legislacyjne dotyczące stosowanych substancji chemicznych – problemy branży: substancje CMR, kompozycje zapachowe, surowce roślinne i zwierzęce; ,,kurczące się portfolio konserwantów”. Przedstawione zostaną również wymagania dotyczące dokumentacji w łańcuchu dostaw, dokumentacji niezbędnej do oceny bezpieczeństwa dla Safety Assessora (karta charakterystyki, specyfikacje, certyfikaty).
 
Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Michalina Świerczyńska - absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia chemiczna, o specjalności technologia barwników, chemii gospodarczej i produktów kosmetyki kolorowej. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Autorka wielu publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach i portalach internetowych - „Chemia i Biznes", ,,biotechnologia.pl”, Kwartalniku Chemicznym „Prawo i Wiedza”. Wykładowca - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych UŁ „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” i „Jakość i Bezpieczeństwo Produktów Kosmetycznych”. W firmie THETA specjalista ds. produktów kosmetycznych, oceny bezpieczeństwa;, specjalista ds. niebezpiecznych chemicznych produktów - kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych oraz systemu ELDIOM.
 
Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro
 
Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład / Pytania na zakończenie
Termin: 25.07.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: SK/25072019
Dostępnych miejsc: 8

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć