THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

(WARSZAWA)Wyroby - obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia REACH Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
1. Wyroby a prawodawstwo polskie i unijne.
2. Co to jest wyrób? Wyroby proste i złożone. Podejmowanie decyzji, czy przedmiot jest wyrobem, czy mieszaniną, a może mieszaniną w opakowaniu lub na matrycy. Wyroby z zamierzonym uwolnieniem.
3. Rejestracja substancji zawartych w wyrobach- czy muszę, a jeśli tak to kiedy?
4. WYMOGI DOTYCZĄCE SUBSTANCJI WZBUDZAJĄCYCH SZCZEGÓLNIE DUŻE OBAWY- lista kandydacka SVHC.
5. Zgłaszanie substancji zawartych w wyrobach.
6. Przekazywanie informacji o substancjach zawartych w wyrobach w łańcuchu dostaw.
7. Ograniczenia dla substancji w wyrobach.
8. Wyroby a zezwolenia.
9. Wymagania dla surowców do produkcji wyrobów.
10. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań rozporządzeń REACH względem wyrobów.
11. Dyskusja i pytania od uczestników biorących udział w szkoleniu.
 
 Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.
 
Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy producentów, importerów, dystrybutorów i dalszych użytkowników, którzy zamierzają wprowadzać lub już wprowadzają do obrotu wyroby, czyli przedmioty, które mają określoną strukturę, kształt, design i jest on ważniejszy od ich składu chemicznego (np. samochód, meble, sprzęt AGD i RTV i wiele innych.
 
Cel:
Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów wyrobów - podlegających wymaganiom rozporządzenia REACH, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów. Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych wskazówek dotyczących rejestracji substancji w wyrobie, zawartości SVHC oraz ułatwienie decyzji czy dany przedmiot jest wyrobem w myśl rozporządzenia REACH.
 
Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Anna Królak - Absolwentka wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2005 r. specjalista ds. Kart Charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Doradztwo Techniczne. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.
 
Miejsce szkolenia:
Warszawa Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji zostaną podane uczestnikom na siedem dni przed terminem szkolenia.
 
Harmonogram szkolenia:
 9:45– 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:00 Wykład
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:30 Wykład
12:30 – 13:15 Obiad
13:15 – 14:30 Wykład
14:30 – 14:45 Przerwa kawowa
14:45 - 16:15 Wykład
Termin: 26.06.2019
650 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: WAWAWREACH/26062019
Dostępnych miejsc: 12

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

620 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć