THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Rejestracja substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH – jak zarejestrować substancje dobrze i szybko Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
 1. Identyfikacja substancji zgodnie z REACH
 2. Wyłączenia z obowiązku rejestracji
 3. Rejestracja substancji w pigułce czyli wszystko co warto wiedzieć (procedura, terminy, wymagane informacje)
 4. Rejestracja substancji w ramach udostępnianie danych czyli tzw. Letter of Access ( z uwzględnieniem rozporządzenia nr 2016/9/WE): rola forum SIEF, konsorcjum, wiodącego rejestrującego
 5. Rejestracja jako wiodący rejestrujący
 6. Wyłączny przedstawiciel i strona trzecia
 7. Dokumentacja rejestracyjna:
  a) dossier rejestracyjne i zakres wymaganych danych do rejestracji,
  b) ocena bezpieczeństwa chemicznego i raport bezpieczeństwa chemicznego.
 8. Narzędzia wspomagające rejestracje: REACH IT, IUCLID, CHESAR i inne.
 9. Rejestracja samodzielnie czy przy udziale konsultanta, firmy zewnętrznej? - wady i zalety obu rozwiązań.
 10. Aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej i obowiązki porejestracyjne
 11. Podsumowanie i dyskusja.
   
 Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.
 
Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy audytorów, kierowników, technologów, menadżerów z przedsiębiorstw chemicznych nadzorujących proces realizacji wymagań rozporządzenia REACH, a przede wszystkim osoby odpowiedzialne za zgodną z REACH rejestrację produkowanych i importowanych substancji chemicznych.
 
Cel:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu rozporządzenia REACH związanej z rejestracją substancji (w postaci własnej, w mieszaninie i w wyrobie), popartej praktycznymi doświadczeniami z przeprowadzonej rejestracji właściwiej w 2010 i 2013 i 2018 roku. Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę umożliwiającą mu samodzielne dokonanie rejestracji właściwej.
 
Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Anna Królak - Absolwentka wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2005 r. specjalista ds. Kart Charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Doradztwo Techniczne. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.
 
Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro 
 
Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład
Termin: 25.06.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: RSREACH25062019
Dostępnych miejsc: 9

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć