THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Ustawa o produktach kosmetycznych – NOWE obowiązki przedsiębiorców. Jak przygotować się do zmian. Wróć do kalendarza

Program szkolenia:

  1. Podstawowe pojęcia i definicje w prawodawstwie kosmetycznym.
  2. Obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów produktów kosmetycznych wynikające z rozp. 1223/2009/WE.
  3. Nowe obowiązki osób odpowiedzialnych, dystrybutorów i wytwórców produktów kosmetycznych określone w ustawie o produktach kosmetycznych, okresy przejściowe
  4. Dokumentacja produktów kosmetycznych – zakres dokumentacji, język dokumentacji, zasady udostępniania dokumentacji w łańcuchu dostaw.
  5. Oznakowanie produktów kosmetycznych wynikające z art. 19 rozp. 1223/2009/WE i rozp. 655/2013/UE, omówienie najczęściej popełnianych błędów - ćwiczenia
  6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia 1223/2009/WE – udostępnianie dokumentacji organom nadzoru, sankcje.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm i osoby fizyczne zajmujące się produkcją, importem i dystrybucją produktów kosmetycznych oraz pracowników organów odpowiedzialnych za kontrolę rynku branży kosmetycznej.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu zasad wprowadzania kosmetyków do obrotu na terenie UE. Słuchacze zostaną zapoznani z elementami dokumentacji kosmetyków. Ważnym elementem szkolenia będzie omówienie kwestii związanej z wejściem w życie nowej ustawy o produktach kosmetycznych dotyczącej nowych wymagań, okresów przejściowych i sankcji.

 

Szkolenie poprowadzi:
mgr Marta Kuberska - Maciejewska Absolwentka wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obroniła pracę magisterską w Zakładzie Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Biotechnologii Medycznej. Obecnie członek Grup Roboczych działających przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego (Grupa ds. Oceny Bezpieczeństwa, Grupa Legislacyjna, Grupa Claims). Wykładowca z wieloletnim stażem - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych UŁ „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” i „Jakość i Bezpieczeństwo Produktów Kosmetycznych”. Autorka licznych publikacji zamieszczanych w czasopismach branżowych "Substancje i Preparaty Niebezpieczne", „Chemia i Biznes”, „Świat Przemysłu Kosmetycznego”, „Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza”. Specjalista ds. oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Doradca w zakresie wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu.

 

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

 

Harmonogram szkolenia:
 9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład

Termin: 19.06.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: NUK/19062019
Dostępnych miejsc: 10

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć