THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy z uwzględnieniem zmian przepisów wprowadzonych w 2018 roku Wróć do kalendarza

Program szkolenia:

 1. Podstawowe definicje i terminy prawne.
 2. Zasady rozliczania wprowadzanych opakowań wielomateriałowych.
 3. Zasady rozliczania opakowań wprowadzanych wraz ze środkami niebezpiecznymi.
 4. Publiczne kampanie edukacyjne.
 5. Pomoc de minimis w zakresie opakowań.
 6. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie opakowań.
 7. Obowiązki dystrybutorów w zakresie opakowań.
 8. Wymagania wobec organizacji odzysku opakowań oraz izb gospodarczych.
 9. Rejestr podmiotów gospodarujących opakowaniami.
 10. Opłata recyklingowa dotycząca toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.
 11. Wprowadzanie niektórych produktów na rynek krajowy.
Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
 
Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy, między innymi producenci, importerzy oraz sieci i jednostki handlowe.
Szkolenie w szczególności jest przewidziane dla osób, które odpowiadają w swoich firmach za prowadzenie ewidencji opakowań, raportowanie do organizacji odzysku opakowań oraz sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej odpadów i opakowań.
 
Cel:
Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom informacji o przepisach prawnych regulujących gospodarkę opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce. Podczas szkolenia przedstawione zostaną obowiązki polskich przedsiębiorców między innymi w zakresie ewidencji i sprawozdawczości, a także zasady współpracy z organizacjami odzysku opakowań i izbami gospodarczymi.
Szkolenie jest przewidziane zarówno dla osób początkujących w temacie ze względu na planowane przedstawienie podstawowych informacji i ogólnych ram prawnych, jak również dla osób bardziej doświadczonych z uwagi na planowane zaprezentowanie zmian prawnych i nowości obowiązujących od 2018 roku.
 
Szkolenie poprowadzi:
Przemysław Kuna – Dyrektor Działu Doradztwa Środowiskowego Interseroh Polska Sp. z o.o. Doradca w obszarze dotyczącym ochrony środowiska. Absolwent Politechniki Łódzkiej. Od wielu lat zajmuje się audytami przedsiębiorców w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z wymogów prawnych oraz wdrażaniem działań naprawczych w zakresie prowadzonych procesów związanych z ochroną środowiska. Na co dzień pełni funkcje związane z nadzorem i koordynacją działań Pracowników Działu Doradztwa Środowiskowego Spółki Interseroh Polska.
 
Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro
 
Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład
Termin: 04.06.2019
600 PLN/os.
Kod Szkolenia: ODPOPAK/04062019
Dostępnych miejsc: 4

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć