THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Audytor wewnętrzny REACH Wróć do kalendarza

Program szkolenia:

Pierwszy dzień:

Wymagania REACH dla producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów jako podstawa audytowania:

1. Rozporządzenie REACH – informacje ogólne.

2. Rejestracja w ramach rozporządzenia REACH.

3. zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem REACH.

4. Zakazy i ograniczenia zgodnie z rozporządzenia REACH.

5. Komunikacja w łańcuchu dostaw.

6. REACH dla audytorów .

Drugi dzień:

 Zasady audytowania i procedura auditów zgodnie z norma ISO 19011: 2012:

1. Definicje i terminy.

2. Procedura audytowania.

3. Wymagania stawiane auditorom.

Trzeci dzień:

Auditowanie w praktyce:

1. Definiowanie i opisywanie niezgodności.

2. Działania korygujące .

3. Ćwiczenia praktyczne z realizacji auditów.

4. EGZAMIN.

 
Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
 
Uczestnicy:
Do udziału w kursie zapraszamy osoby odpowiedzialne za spełnienie w przedsiębiorstwie wymagań rozporządzenia REACH, pełnomocników systemów zarządzania oraz audytorów wewnętrznych systemów zarządzania chcących poszerzyć swoje umiejętności w w/w zakresie.
 
Cel:
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego w systemie REACH. Podczas kursu zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z rozporządzeniem REACH oraz metody audytowania zgodnie z ISO 19011. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę i umiejętności oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kompetencji jako : Audytor Wewnętrzny REACH",  wystawionego przez niemiecką jednostkę certyfikującą RW TÜV (TUV NORD Polska SP. z o.o.). Certyfikat przekazywany jest dopiero po uzyskaniu zaliczenia z egzaminu i wysyłany jest na wskazany adres w ciagu 14 dni.
 
Szkolenie poprowadzą:
mgr inż. Anna Królak - Absolwentka wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2005 r. specjalista ds. Kart Charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Doradztwo Techniczne. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.

dr inż. Aleksandra Szczepanik, auditor zewnętrzny TÜV NORD systemu zarządzania jakością GMP, GHP, HACCP, BRC, IFS, GAP, ISO 9001:2015, ISO 14001 oraz konsultant i wykładowca w powyższym zakresie.
 
Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro
 
Harmonogram szkolenia:
I dzień
9:00 – 11:00 Wykład
11:00 – 11:10 Przerwa kawowa
11:10 – 13:10 Wykład
13:10 – 13:50 Obiad
13:50 – 15:30 Wykład
15:30 – 15:40 Przerwa kawowa
15:40 – 17:00 Wykład

 II dzień
9:00
– 11:00 Wykład
11:00 – 11:10 Przerwa kawowa
11:10 – 13:10 Wykład
13:10 – 13:50 Obiad
13:50 – 15:30 Wykład
15:30 – 15:40 Przerwa kawowa
15:40 – 17:00 Wykład

III dzień
9:00
– 11:00 Wykład
11:00 – 11:10 Przerwa kawowa
11:10 – 13:10 Wykład
13:10 – 13:50 Obiad
13:50 – 15:30 Wykład
15:30 – 15:40 Przerwa kawowa
15:40 – 17:00 Egzamin

Termin: 23.05 - 25.05 2019
1500 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: ISO/2325052019
Dostępnych miejsc: 10

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

 Cena first minute

1360 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

 

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć