THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Środki ochrony indywidualnej do ochrony przed czynnikami chemicznymi na stanowiskach pracy. Ocena ryzyka zawodowego dla pracowników BHP Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
1. Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów
    a) przepisy kodeksu pracy
    b) przepisy BHP
    c) inne
2. Czynniki chemiczne
3. Rodzaje i podział środków indywidualnych w pracy z chemikaliami
    a) rękawice, ochrona oczu/twarzy, maski/półmaski, kombinezony itp.
    b) co determinuje konkretny wybór
    c) przypadki wątpliwe np. stanowisko pracy z różnymi rodzajami substancji/mieszanin chemicznych
    d) przykładowe ćwiczenia w doborze wraz z wyjaśnieniami
4. Analiza zagrożeń w środowisku pracy, w który występuje narażenie na czynniki chemiczne
    a) ocena ryzyka zawodowego
5. Inne środki bezpieczeństwa stosowane podczas pracy w narażeniu na czynniki chemiczne (natryski, myjki, prysznice bezpieczeństwa, itp.)
6. Odpowiedzialność za dobór środków ochrony indywidualnej
    a) rola specjalisty BHP w zakładzie
    b) rola i odpowiedzialność kierownictwa
7. Skąd czerpać właściwe informacje
    a) MSDS – karta charakterystyki, instrukcje stanowiskowe, inne źródła

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.

Uczestnicy :
Na szkolenie zapraszamy specjalistów BHP z firm chemicznych lub osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracowników.

Cel:
Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad doboru i użytkowania środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony pracowników na stanowiskach pracy, na których występują zagrożenia czynnikami chemicznymi.

Szkolenie poprowadzi:
dr inż. Grzegorz Owczarek – adiunkt w Zakładzie Ochron Osobistych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB). Kierownik Pracowni Ochron Oczu i Twarzy CIOP-PIB.

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

Harmonogram szkolenia:
 9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30  - 16:15 Wykład

 

Termin: 15.05.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: BHP/15052019
Dostępnych miejsc: 10

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć