THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

(WARSZAWA)Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
 1. Rozporządzenie REACH i CLP jako podstawa przepisów dotyczących zarządzania chemikaliami.
 2. Podstawowe terminy, które każdy przedsiębiorca znać powinien.
 3. Czego REACH i CLP nie dotyczy, czyli wyłączenia.
 4. Rejestracja zgodnie z REACH.
 5. Klasyfikacja zgodnie z CLP.
 6. Oznakowanie i opakowanie produktu zgodnie z CLP.
 7. Komunikacja w łańcuchu dostaw zgodnie z REACH – karta charakterystyki, scenariusz narażenia, informacja o wyrobie i informacja o produkcie nie niebezpiecznym.
 8. Zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych na Platformie Poison Centre
  a) terminy i zakres obowiązywania
  b) zakres przekazywanych danych
  c) okres przejściowy
  d) dodatkowy element oznakowania - UFI
 9. Zezwolenia i zakazy i ograniczenia zgodnie z REACH.
 10. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów.
  Podsumowanie – obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów.
 Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.
 
Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za spełnienie wymagań wynikających z rozporządzenia REACH i CLP, jak i właścicieli firm, menadżerów oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianym tematem. 
 
Cel:
Celem szkolenia jest przekazanie najważniejszych i najnowszych informacji o obowiązkach, jakie nakłada na przedsiębiorcę rozporządzenie REACH i CLP oraz powiązane z nimi inne przepisy.
 
Szkolenie poprowadzi:
Kinga Wasilewska mgr inż. biochemii technicznej, absolwentka wydz. Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie REACH na Politechnice Krakowskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, zajmuje się opracowywaniem kart charakterystyki, klasyfikacją i oznakowaniem produktów chemicznych zgodnie z CLP, doradztwem i wspieraniem przedsiębiorstw w realizacji obowiązków w zakresie REACH. Autorka artykułów w prasie branżowej dotyczących REACH i CLP.
 
Miejsce szkolenia:
Warszawa Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji zostaną podane uczestnikom na siedem dni przed terminem szkolenia.
 
Harmonogram szkolenia:
 9:45– 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:00 Wykład
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:30 Wykład
12:30 – 13:15 Obiad
13:15 – 14:30 Wykład
14:30 – 14:45 Przerwa kawowa
14:45 - 16:15 Wykład
Termin: 15.05.2019
650 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: WAWAREACH/15052019
Dostępnych miejsc: 13

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

620 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć