THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Rejestracja substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
1. Rejestracja substancji w pigułce czyli wszystko co warto wiedzieć:
• procedura, terminy, wymagane informacje.
2. Rejestracja substancji krok po kroku:
a) od czego zacząć?
b) uczestnictwo w SIEF.
• zakres współpracy (prawnie określony oraz do dowolnego uzgodnienia),
• strategia działania w zależności od konkretnego przypadku/interesów przedsiębiorcy.
c) Udostępnianie danych ( z uwzględnieniem nowego rozporządzenia nr 2016/9/WE)
• procedura,
• elementy niezbędne do określenia w umowie o współpracę,
• podział kosztów – propozycje rozwiązań.
d) Przygotowanie dokumentacji i przesłanie jej do ECHA.
3. Konsorcja:
• konsorcja a SIEF,
• zasady i sposób działania, zakres zadań, koszty,
• czy i kiedy warto wstępować do konsorcjum,
4. Rejestracja poprzez Letter of Access:
• konsorcja a Letter of Access,
• koszty,
• czy i kiedy warto rejestrować poprzez Letter of Access.
5. Rejestracja jako wiodący rejestrujący:
• obowiązki, koszty,
• czy i kiedy warto pełnić role wiodącego rejestrującego.
6. Dokumentacja rejestracyjna:
a) dossier rejestracyjne,
b) ocena bezpieczeństwa chemicznego i raport bezpieczeństwa chemicznego.
7. Narzędzia wspomagające rejestracje: REACH IT, IUCLID, CHESAR i inne.
8. Rejestracja samodzielnie czy przy udziale konsultanta, firmy zewnętrznej? - wady i zalety obu rozwiązań.
9. Podsumowanie i dyskusja.
 
 Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.
 
Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy audytorów, kierowników i menadżerów z przedsiębiorstw chemicznych nadzorujących proces realizacji wymagań rozporządzenia REACH, a przede wszystkim osoby odpowiedzialne za zgodną z REACH rejestrację produkowanych i importowanych substancji chemicznych.
 
Cel:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu rozporządzenia REACH związanej z rejestracją substancji (w postaci własnej, w mieszaninie i w wyrobie), popartej praktycznymi doświadczeniami z przeprowadzonej rejestracji właściwiej w 2010 i 2013 i 2018 roku. Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę umożliwiającą mu samodzielne dokonanie rejestracji właściwej.
 
Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Anna Królak - Absolwentka wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2005 r. specjalista ds. Kart Charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Doradztwo Techniczne. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.
 
Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro 
 
Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład
Termin: 11.02.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: RSREACH/11022019
Dostępnych miejsc: 8

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć