THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

(WARSZAWA) Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich, do codziennego użytku Wróć do kalendarza

Program szkolenia:

 1. Zasady wprowadzania do obrotu produktów chemii gospodarczej - podstawy prawne; niezbędna dokumentacja produktu.
 2. Etykieta produktu chemicznego - zasady oznakowania i pakowania produktów wynikające
  z rozporządzenia CLP - język etykiety, piktogramy, rozmiary etykiety, dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności.
 3. Detergenty – rozporządzenie 648/2004/WE wraz z późn. zm. - skład detergentowy
  na etykiecie, arkusz danych składników dla służb medyczny, wykaz składników detergentowych dla konsumentów.
 4. Problematyka klasyfikacji detergentów jako produktów powodujących poważne uszkodzenie oczu – jak nie odstraszyć konsumentów – praktycznie przykłady rozwiązań.
 5. Dodatkowe oznakowanie dotyczące dozowania detergentów przeznaczonych do prania.
 6. Jak wprowadzić kosmetyki samochodowe oraz kosmetyki dla zwierząt na rynek.
 7. Wprowadzanie do obrotu produktów kosmetycznych – podstawy prawne, niezbędna dokumentacja produktu, odpowiedzialność za produkt.
 8. Oznakowanie produktu kosmetycznego zgodnie z artykułem 19 rozporządzenia 1223/2009/WE wraz z późn. zm.
 9. Deklaracje marketingowe dotyczące produktów kosmetycznych - rozporządzenie 655/2013/UE, przyjęte praktyki rynkowe.
 10. Oznakowanie specjalnych grup kosmetyków - kosmetyki łatwopalne, produkty aerozolowe, produkty ochrony przeciwsłonecznej.
 11. Oznaczenia dobrowolne na opakowaniach kosmetyków.
 12. Produkty chemiczne jako towary paczkowane.
 13. Weryfikacja przykładowych etykiet produktów chemicznych, detergentów i produktów kosmetyków – ćwiczenia praktyczne.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów, dystrybutorów i importerów produktów chemii gospodarczej. Osoby odpowiedzialne za import produktów kosmetycznych na rynek UE, dystrybutorów kosmetyków, a także pracowników sieci handlowych, pracowników działów marketingu oraz osoby zajmujące się przygotowaniem etykiet produktów konsumenckich.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczących obrotu produktami chemii gospodarczej – detergentami oraz kosmetykami. Omówione zostaną wymagania dotyczące niezbędnej dokumentacji produktu, przygotowania etykiety produktu z uwzględnieniem dodatkowych wymagań prawnych odnoszących się towarów paczkowanych, produktów palnych, produktów w opakowaniach aerozolowych, deklaracji marketingowych wraz z praktyczną analizą etykiet artykułów dostępnych na rynku.

 

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Michalina Świerczyńska - absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia chemiczna, o specjalności technologia barwników, chemii gospodarczej i produktów kosmetyki kolorowej. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Autorka wielu publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach i portalach internetowych - „Chemia i Biznes", ,,biotechnologia.pl”. W firmie THETA specjalista ds. niebezpiecznych chemicznych produktów - kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych, specjalista ds. produktów kosmetycznych oraz systemu ELDIOM.

 

Miejsce szkolenia:
ul. Kolejowa 47 lok U-23, Warszawa

 

Harmonogram szkolenia:
 9:15 –  9:30 Rejestracja uczestników
 9:30 – 11:00 Wykład
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:30 Wykład
12:30 – 13:00 Obiad
13:00 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:45 Wykład

 

Termin: 17.01.2019
650 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: WAWACHG/17012019
Dostępnych miejsc: 15

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

620 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć