THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Transport towarów niebezpiecznych – szkolenie dla kierowców przewożących towary w ramach wyłączeń Wróć do kalendarza

Program szkolenia: 

1. Przepisy prawne związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
2. Obowiązki przewoźnika, obowiązki innych uczestników przewozu.
3. Główne rodzaje zagrożeń; klasy towarów niebezpiecznych.
4. Środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń.
5. Rodzaje opakowań, oznakowanie sztuki przesyłki.
6. Dokumentacja związana z transportem towarów niebezpiecznych.
7. Zakazy ładowania razem do pojazdu lub kontenera.
8. Warunki przewozu, manipulowanie ładunkiem, środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku.
9. Stosowanie wyłączeń spod przepisów – wyłączenia całkowite i częściowe.
10. Realizowanie transportu kombinowanego.
11. Odpowiedzialność cywilna, organa kontrolne, taryfikator kar.
12. Ćwiczenia, dyskusja.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy kierowców nie posiadających zaświadczenia ADR, którzy przewożą towary niebezpieczne tylko w ramach wyłączeń oraz inne osoby zainteresowane tematem.

 

Cel:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do firm przewozowych, bowiem transport towarów niebezpiecznych związany jest z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących między innymi pracowników zaangażowanych w taki przewóz. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (artykuł 14) oraz Umowa europejska (dział 1.3 i 8.2.3) nakładają w tym zakresie na przedsiębiorców wymóg zapewnienia przeszkolenia, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Kierowcy przewożący towary niebezpieczne powinni uzyskać zaświadczenie o przeszkoleniu (tzw. zaświadczenie ADR). W przypadku kiedy kierowcy będą transportować towary tylko w ramach wyłączeń ilościowych, czyli z wykorzystaniem wyłączenia na jednostkę transportową, wyłączenia LQ lub EQ, nie mają obowiązku posiadania zaświadczenia, powinni natomiast przejść szkolenie dla osób zaangażowanych.

 

Szkolenie poprowadzi: 
mgr inż. Joanna Puchalska – Gad, absolwentka Politechniki Łódzkiej. Od 12 lat doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (nr świadectwa 979/2015). Wieloletni trener oraz wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. Prowadzi szkolenia zamknięte, otwarte oraz kursy ADR dla kierowców. Członek stowarzyszenia doradców S-DGSA oraz komisji powołanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego do egzaminowania kierowców. Ponadto w firmie THETA zajmuje się klasyfikacją produktów chemicznych, tworzeniem kart charakterystyki, oznakowaniem na etykiety, rozporządzeniem CLP.

 

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

 

Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład / Pytania na zakończenie

Termin: 11.12.2018
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: TTN/11122018
Dostępnych miejsc: 10

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

sprzedaż i organizacja szkoleń zamkniętych

Beata Rusek

tel: 508 398 907

b.rusek@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć