THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich, do codziennego użytku Wróć do kalendarza

Program szkolenia:

 1. Zasady wprowadzania do obrotu produktów chemii gospodarczej - podstawy prawne; niezbędna dokumentacja produktu.
 2. Etykieta produktu chemicznego - zasady oznakowania i pakowania produktów wynikające
  z rozporządzenia CLP - język etykiety, piktogramy, rozmiary etykiety, dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności.
 3. Detergenty – rozporządzenie 648/2004/WE wraz z późn. zm. - skład detergentowy
  na etykiecie, arkusz danych składników dla służb medyczny, wykaz składników detergentowych dla konsumentów.
 4. Problematyka klasyfikacji detergentów jako produktów powodujących poważne uszkodzenie oczu – jak nie odstraszyć konsumentów – praktycznie przykłady rozwiązań.
 5. Dodatkowe oznakowanie dotyczące dozowania detergentów przeznaczonych do prania.
 6. Jak wprowadzić kosmetyki samochodowe oraz kosmetyki dla zwierząt na rynek.
 7. Wprowadzanie do obrotu produktów kosmetycznych – podstawy prawne, niezbędna dokumentacja produktu, odpowiedzialność za produkt.
 8. Oznakowanie produktu kosmetycznego zgodnie z artykułem 19 rozporządzenia 1223/2009/WE wraz z późn. zm.
 9. Deklaracje marketingowe dotyczące produktów kosmetycznych - rozporządzenie 655/2013/UE, przyjęte praktyki rynkowe.
 10. Oznakowanie specjalnych grup kosmetyków - kosmetyki łatwopalne, produkty aerozolowe, produkty ochrony przeciwsłonecznej.
 11. Oznaczenia dobrowolne na opakowaniach kosmetyków.
 12. Produkty chemiczne jako towary paczkowane.
 13. Weryfikacja przykładowych etykiet produktów chemicznych, detergentów i produktów kosmetyków – ćwiczenia praktyczne.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów, dystrybutorów i importerów produktów chemii gospodarczej. Osoby odpowiedzialne za import produktów kosmetycznych na rynek UE, dystrybutorów kosmetyków, a także pracowników sieci handlowych, pracowników działów marketingu oraz osoby zajmujące się przygotowaniem etykiet produktów konsumenckich.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczących obrotu produktami chemii gospodarczej – detergentami oraz kosmetykami. Omówione zostaną wymagania dotyczące niezbędnej dokumentacji produktu, przygotowania etykiety produktu z uwzględnieniem dodatkowych wymagań prawnych odnoszących się towarów paczkowanych, produktów palnych, produktów w opakowaniach aerozolowych, deklaracji marketingowych wraz z praktyczną analizą etykiet artykułów dostępnych na rynku.

 

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Michalina Świerczyńska - absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia chemiczna, o specjalności technologia barwników, chemii gospodarczej i produktów kosmetyki kolorowej. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Autorka wielu publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach i portalach internetowych - „Chemia i Biznes", ,,biotechnologia.pl”. W firmie THETA specjalista ds. niebezpiecznych chemicznych produktów - kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych, specjalista ds. produktów kosmetycznych oraz systemu ELDIOM.

 

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

 

Harmonogram szkolenia:
 9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład

 

Termin: 19.09.2018
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: CHG/19092018
Dostępnych miejsc: 10

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych

Justyna Krajewska

+48 42 253 01 01

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

sprzedaż i organizacja szkoleń zamkniętych

Beata Rusek

tel: 508 398 907

b.rusek@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć