THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

Warsztaty z klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP Wróć do kalendarza

Program szkolenia:

1. Klasyfikacja mieszanin – przypomnienie kryteriów:

  • Klasyfikacja ze względu na zagrożenia fizyczne,
  • Klasyfikacja ze względu na zagrożenia dla zdrowia,
  • Klasyfikacja ze względu na zagrożenia dla środowiska

2. Oznakowanie mieszanin – przypomnienie najważniejszych zasad:

  • Zasady pierwszeństwa dotyczące piktogramów,
  • Zasady pierwszeństwa dotyczące zwrotów określających zagrożenie

3. Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania mieszanin:

  • Klasyfikacja i oznakowanie mieszanin – ćwiczenia.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

Uczestnicy:
Warsztaty przeznaczone są dla osób, które w swojej pracy mają do czynienia z produktami chemicznymi, a przede wszystkim zawodowo zajmujących się klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz osób odpowiadających za prawidłowe wykonanie Karty Charakterystyki i etykiety.

Cel:
Z dniem 01.06.2017 r. weszły w życie zmiany dotyczące kart charakterystyki i klasyfikacji oraz oznakowania. Rozporządzenie CLP jest jedynym obowiązującym aktem prawnym przy klasyfikacji i oznakowaniu towarów chemicznych. Jeśli jeszcze nie zapoznaliście się Państwo z zasadami wynikającymi z tego przepisu to powinniście się zgłosić na szkolenie.
Celem warsztatów jest nauczenie poprzez intensywne ćwiczenia prawidłowej klasyfikacji substancji i mieszanin, wynikającej z rozporządzenia CLP. Ponieważ szkolenie składa się głownie z warsztatów, wymagane jest jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu rozporządzenia CLP.
 
Szkolenie poprowadzi:
Kinga Wasilewska mgr inż. biochemii technicznej, absolwentka wydz. Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie REACH na Politechnice Krakowskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, zajmuje się opracowywaniem kart charakterystyki, klasyfikacją i oznakowaniem produktów chemicznych zgodnie z CLP, doradztwem i wspieraniem przedsiębiorstw w realizacji obowiązków w zakresie REACH. Autorka artykułów w prasie branżowej dotyczących REACH i CLP.

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30 Wykład

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15 Wykład

13:15 – 13:45 Obiad

13:45 – 15:15 Wykład

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

15:30 - 16:15 Wykład / Pytania na zakończenie

Termin: 16.05.2018
600 PLN/os.
Kod Szkolenia: WCLP/16052018
Dostępnych miejsc: 8

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

Beata Rusek

tel: 508 398 907

b.rusek@theta-doradztwo.pl

 

Justyna Krajewska

+48 42 253 01 01

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć