THETA Doradztwo Techniczne

PL
Serwisy Prawne

Serwis Prawniczy LEX
http://www.lex.pl/

Internetowy System Informacji Prawnej Sejmu RP
isap.sejm.gov.pl

Eur-LEX: Baza aktów prawnych UE
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

PreLex: monitorowanie procesu decyzyjnego między instytucjami
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=pl

 

Instytucje Rządowe i Pozarządowe

EU

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Parlament Europejski
http://www.europarl.europa.eu/portal/pl

ECHA - Europejska Agencja Chemikaliów
http://echa.europa.eu


PL

Sejm RP
http://www.sejm.gov.pl/

Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl

Ministerstwo Finansów
www.mofnet.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl/

Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Niebezpiecznych
www.chemikalia.gov.pl

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki
http://www.reach-info.pl/1,strona_glowna.html

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/index.php

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań
http://www.cobro.org.pl/

Centralny Instytut Ochrony Pracy
www.ciop.pl

Główny Inspektorat Sanitarny
www.gis.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
www.pip.gov.pl

Polski Komitet Normalizacyjny
http://sklep.pkn.pl/

 

Inne

NIOSH - The National Institute for Occupational Safety and Health
http://www.cdc.gov/niosh/

IUPAC Nomenclature of Organic Chemistry
www.acdlabs.com

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG