THETA Doradztwo Techniczne

PL
transport 04
 
IMDG - transport morski towarów niebezpiecznych

Transport morski jest wyjątkowym rodzajem transportu, o szczególnych własnościach. Jego podstawową, charakterystyczna cechą jest wielkotonażowość, masowość ładunków, jakie przemieszczane są przez jednostki pływające oraz duży, często międzykontynentalny zasięg transportu, a także często skrajne warunki, w jakich jest realizowany. Z tego też względu istniej zawsze potencjalne niebezpieczeństwo wyrządzenia – w przypadku katastrofy - ogromnych szkód w środowisku morskim. Ma to odbicie w samych przepisach, regulujących kwestie bezpieczeństwa niebezpiecznych ładunków chemicznych.

Transport morski towarów niebezpiecznych opiera się na kodeksie IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code, którego zalecenia nie są wprowadzone bezpośrednio do prawa polskiego, jednak przy organizowaniu wysyłek międzynarodowych, wszystkich uczestników przewozu obowiązuje kodeks IMDG. Również i w tym przypadku celem wprowadzenia odpowiednich przepisów było zmniejszenie ryzyka zaistnienia zagrożenia, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa. Zasady podane w przepisach transportu morskiego uwzględniają charakterystykę towarów niebezpiecznych oraz warunki zewnętrzne (wilgotność, ruchy statków na wodzie, itp.) panujące podczas przemieszczania materiału niebezpiecznego.

IMDG Code określa warunki jakie muszą zostać spełnione, aby zminimalizować ryzyko zagrożenia. Są to między innymi:
 1. zasady klasyfikacji towarów niebezpiecznych, z uwzględnieniem zaleceń ONZ,
 2. dobór właściwych – zgodnych z instrukcjami pakowania – opakowań,
 3. oznakowanie zarówno dla sztuk przesyłki, jak i wszystkich możliwych jednostek transportowych (pojazdy, kontenery, wagony, CTU,....),
 4. wymagana dokumentacja,
 5. szkolenia dla osób wykonujących czynności transportowe.
Oferta THETA doradztwo Techniczne obejmuje w zakresie transportu towarów niebezpiecznych drogą morską (IMDG) m.in.:
 1. klasyfikację towarów niebezpiecznych,
 2. określenie warunków i sposobu przewozu towarów niebezpiecznych,
 3. dobór opakowań, oznakowanie sztuk przesyłki, stosowanie nalepek ostrzegawczych,
 4. opracowanie wzorów odpowiedniej dokumentacji,
 5. doradztwo przy organizacji transportu morskiego, negocjacje z armatorami,
 6. i inne działania wynikające z przepisów IMDG.

 
Zapraszamy do kontaktu.
 
 

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO