THETA Doradztwo Techniczne

PL
transport 03
 
 
ICAO / IATA  - transport lotniczy towarów niebezpiecznych

Specyfiką transportu lotniczego materiałów niebezpiecznych jest sam środek transportu i specyficzne warunki w jakich przewóz jest realizowany. W warunkach lotu kluczowym staje się nawet nieznaczne odstępstwo od restrykcyjnych reguł bezpieczeństwa, które może skończyć się katastrofą. Dlatego też transport lotniczy podlega największym ograniczeniom, jeśli chodzi o ilość i rodzaj materiałów dopuszczanych do przewozu.

Przy transporcie lotnicznym, oprócz zaleceń modelowych i Instrukcji Technicznych stanowiących minimum bezpieczeństwa, przewoźnicy oraz porty załadunku i rozładunku podlegają dodatkowym wymaganiom i restrykcjom. Wymagania te należy każdorazowo sprawdzić w trakcie organizowania transportu materiałów niebezpiecznych.

Jako jednostka nadrzędna ICAO (International Civil Aviation Organization) wydaje rekomendacje w postaci Instrukcji Technicznych, które uwzględniane i stosowane są również przez IATA - International Air Transport Association.

Regulacje dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych drogą lotniczą zawierają między innymi informacje nt. koniecznych szkoleń i odpowiedzialności za towary niebezpieczne, zasady klasyfikacji towarów niebezpiecznych – zgodne z zaleceniami ONZ, zasad pakowania, oznakowania, specyfikacje opakowań – instrukcje pakowania, zasady tworzenia dokumentacji dla towarów niebezpiecznych oraz wiele innych.

Oferta THETA doradztwo Techniczne obejmuje w zakresie transportu towarów niebezpiecznych drogą lotniczą (IATA) m.in.:
  1. klasyfikację towarów niebezpiecznych,
  2. sprawdzenie dodatkowych ograniczeń dla portów (wylotu / przylotu) tzw. Limitations,
  3. określenie opakowań, oznakowanie sztuk przesyłki, stosowanie nalepek ostrzegawczych,
  4. doradztwo w zakresie stosowania wyłączeń,
  5. opracowanie wzorów odpowiedniej dokumentacji,
  6. doradztwo przy organizacji transportu lotniczego, negocjacje z przewoźnikami,
  7. i inne.

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO