THETA Doradztwo Techniczne

PL
transport 01
 
Transport towarów niebezpiecznych - bezpieczeństwo niejedno ma imię

Wszystkie produkty chemiczne, zarówno niestwarzające zagrożeń, jak i te niebezpieczne, muszą być w bezpieczny sposób dostarczone do pośredników i odbiorców. Dlatego niezwykle ważny elementem spinającym cały łańcuch dostaw wszelkiego rodzaju produktów chemicznych jest ich transport, który z kolei podlega szczegółowym, międzynarodowym i krajowym przepisom. Celem ich wprowadzenia jest wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka związanego z przewozem towarów niebezpiecznych poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia oraz rozmiaru ewentualnych szkód.

Przepisy te opierają się na modelowych regulacjach opracowywanych przez Komitet Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Znakowania Chemikaliów. Efektem tych prac jest wydawany co dwa lata oficjalny dokument - Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations, który zawiera - w formie zaleceń – odpowiednie znowelizowane Przepisy Modelowe dla wszystkich rodzajów transportu m.in.: transportu lądowego (ADR/RID), morskiego (IMDG) i lotniczego (ICAO/IATA).


Regulacje dotyczą m.in.:

 1. zasad klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
 2. warunków i sposobu transportu towarów niebezpiecznych,
 3. dokumentów wymaganych podczas przewozu towarów niebezpiecznych,
 4. szkoleń personelu,
 5. oznakowania sztuk przesyłki,
 6. dodatkowych wymagań dla rodzaju środka transportowego przewożącego określone towary niebezpieczne,
 7. dodatkowego wyposażenia środka transportowego,
 8. wymagań określonych dla załogi i kierującego środkiem transportowym.

 

Transport kombinowany - różne drogi jeden cel

RIDPodczas dostaw towarów niebezpiecznych, szczególnie przy dostawach międzykontynentalnych, wykorzystywane są często różne rodzaje dróg transportu (m.in. morski i transport lądowy lub kolejowy, transport lądowy i lotniczy i inne). Mówimy wtedy o transporcie kombinowanym (multimodalnym). W przypadku organizowania takiego przewozu towarów niebezpiecznych należy uwzględnić również przepisy, obowiązujące dla poszczególnych rodzajów transportu – Umowa Europejska ADR (transport drogowy), Kodeks IMDG (transport morski) czy Instrukcje Techniczne IATA (transport lotniczy).

Mimo, iż wszystkie te rodzaje transportu opierają się ogólnie na tych samych Przepisach Modelowych, to jednak często występują między nimi różnice, np. w sposobie przygotowania sztuki przesyłki, czy w obowiązkowej dokumentacji. Sprawia to oczywiście dodatkowe problemy osobom odpowiedzialnym za przygotowanie takiego transportu i kompletującym dokumentacje. Często zdarza się też, iż gotowy transport zostaje zatrzymany na jakimś etapie podróży ze względu np. na braki w dokumentacji lub oznakowaniu. Rodzi to niestety dodatkowe koszty dla firmy związane z przestojem, magazynowaniem lub karami za opóźnienia.

Sprostanie wszystkim wymaganiom, jakie nakładają różnorodne międzynarodowe i krajowe przepisy transportowe nie jest zadaniem prostym. Potrzebna jest gruntowna wiedza przeszkolonych i doświadczonych doradców posiadających stosowne certyfikaty i szkolenia.

THETA Doradztwo Techniczne dysponuje zespołem wykształconych specjalistów, doradców posiadających szeroką wiedzę oraz wieloletnią praktykę w zakresie transportu lądowego, morskiego i lotniczego. Pragniemy przedstawić Państwu pokrótce naszą ofertę w tych trzech najważniejszych rodzajach transportu stanowiących zdecydowaną większość realizowanych sposobów przesyłania produktów chemicznych.

baner kogo dot ADRv4

>>> ADR - transport drogowy


>>> RID - transport kolejowy


>>> IMDG - transport morski


>>> IATA - transport lotniczy

 
 

Najbliższe Szkolenie

Brak wydarzeń

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH
 • PZPFiK
 • Chemia i biznes
 • DEMAG