THETA Doradztwo Techniczne

PL

 cert REACH REACH PROD www


Certyfikat zgodności REACH dla firmy i dla produktów

Przedstawiamy Państwu unikatową ofertę certyfikacji zarówno Państwa firmy, jak i produktów wprowadzanych na teren UE zakresie spełnienia obowiązków związanych z wymaganiami rozporządzenia REACH:
„REACH compliance confirmed by THETA” oraz „Product compliant with REACH confirmed by THETA”

Rozporządzenie REACH [Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006] nakłada szereg obowiązków, których celem jest m.in. zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska poprzez kontrolę najbardziej szkodliwych substancji wprowadzanych na rynek UE, propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje oraz swobodny obrót substancjami na rynku UE. Z punktu widzenia rynku: przemysłu, producentów, importerów oraz dalszych użytkowników, wiąże się to z wypełnieniem szeregu skomplikowanych wymagań, bez których ograniczony lub wręcz zabroniony jest obrót substancjami chemicznymi w UE.

Niejednokrotnie Państwa partnerzy biznesowi, zarówno odbiorcy, jak i dostawcy produktów chemicznych, dopytują się o wypełnienie wszystkich obowiązków nakładanych na Państwa przedsiębiorstwo w odniesieniu do rozporządzenia REACH lub zgodność z wymaganiami rozporządzenia REACH samych kupowany/dostarczanych produktów. Sprostać temu nie jest łatwo, a tym trudniej jest udowodnić, iż wszystkie aspekty obowiązków REACH są wypełnione.

THETA Doradztwo Techniczne oferuje Państwu szczególny sposób potwierdzenia przed swoimi kontrahentami i partnerami zgodności działania Państwa przedsiębiorstwa, a także zgodność oferowanych produktów w obszarze rozporządzenia REACH.

Oferta nasza kierowana jest do wszystkich firm wprowadzających (produkujących, dystrybuujących i importujących) na rynki UE substancje, mieszaniny i wyroby chemiczne.

 

Cel – krok przed konkurencją, zawsze w zgodzie z prawem

LOGO REACH JPEG RGB„REACH compliance confirmed by THETA” przyznawane jest firmom produkcyjnym, importerom oraz dalszym użytkownikom, którzy podlegają przepisom rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH). Zasadniczo dotyczy to firm produkujących lub importujących substancje w postaci własnej, w mieszaninach oraz w wyrobach, oraz dalszych użytkowników podlegających rozporządzeniu.

Celem programu „Potwierdzenie zgodności z REACH” jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wszystkich obowiązków prawnych zapisanych w rozp. REACH, do których realizacji, z racji swojej działalności, jest ono zobowiązane, a także potwierdzenie tego faktu poprzez nadanie oficjalnego dokumentu „REACH compliance confirmed by THETA” wraz z zastrzeżonym znakiem zgodności przez niezależną firmę ekspercką działającą w obszarze doradztwa REACH.

reach product logo1„Product compliant with REACH confirmed by THETA” przyznawany jest, po uprzedniej weryfikacji stanu prawnego, konkretnym produktom lub grupom produktów, które wchodząc na rynki Wspólnoty Europejskiej muszą spełnić rygorystyczne wymagania nakładane przez rozp. REACH.

 

Nasza wiedza - Twoje korzyści

Pisemne potwierdzenie „REACH compliance confirmed by THETA” i/lub „Product compliant with REACH confirmed by THETA” wydane przez niezależny podmiot jest wyraźnym sygnałem dla wszystkich firm w Państwa łańcuchu dostaw (zarówno dostawców, jak i klientów), iż Państwa przedsiębiorstwo wypełnia wszystkie obowiązki nakładane przez rozporządzenie REACH zarówno w odniesieniu do właściwej dokumentacji, rejestracji, jak i przekazywania odpowiednich informacji zgodnie z szczegółowymi wymaganiami.

Dzięki wiedzy ekspertów THETA możliwe jest uzyskanie takiego potwierdzenia w postaci odpowiedniego certyfikatu oraz prawa do posługiwania się zastrzeżonym znakiem „REACH compliance confirmed by THETA”/ „Product compliant with REACH confirmed by THETA”.

Zapraszamy do współpracy

>>>>KONTAKT

 

„REACH compliance confirmed by THETA” oraz „Product compliant with REACH confirmed by THETA” są zastrzeżonymi słowno-graficznymi znakami towarowymi i podlegają ochronie.

Najbliższe Szkolenie

Brak wydarzeń

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.