THETA Doradztwo Techniczne

PL

brexit theta

Od ponad 2 lat, czyli od chwili gdy Wielka Brytania formalnie zawiadomiła Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej sytuacja przedsiębiorstw na rynku brytyjskim jest niepewna. Już dziś przedsiębiorcy, zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i z UE odczuwają niedogodności związane z nieuregulowanym rozstaniem, a także z tym, co bez względu na rodzaj scenariusza rozstania może dalej nastąpić. Szczególnie, iż informacji na temat dróg rozwiązania wielu problemów legislacyjnych w branży związanej z produktami chemicznymi nie na zbyt wiele.

 

Co może się stać?

Scenariusz pozytywny czyl tzw. uporządkowany BREXIT

Jeśli Wielka Brytania „dogada się” z Unią Europejską w sprawie umowy dotyczącej zasad wyjścia możemy liczyć na łagodny scenariusz rozstania Anglii i Unii Europejskiej, a co najważniejsze wprowadzenie okresu przejściowego, w trakcie którego zostaną zachowane dotychczasowe zasady relacji handlowych, w tym także zasady wprowadzania i zarządzania substancjami chemicznymi, ich mieszaninami i wyrobami. Wielka Brytania będzie wciąż częścią jednolitego, wspólnego rynku, a więc nie będzie ceł, ani dodatkowych regulacji. W Wielkiej Brytanii przez ten czas obowiązywać będą wciąż te same wymagania odnośnie substancji chemicznych i ich mieszanin jak dotychczas, m.in. co do rejestracji REACH, posiadania certyfikatów, dokumentacji, obowiązywania zakazów i ograniczeń, notyfikacji kosmetyków i produktów biobójczych.

Okres ten trwał będzie do 31 grudnia 2020 r. Oczywiście nie ma wiedzy, czy i jak do tego dnia Wielka Brytania ureguluje własne przepisy na czas po tym okresie. Okres przejściowy ma zapewnić przede wszystkim firmom z Wielkiej Brytanii czas na przygotowanie strategii dotyczących dalszej współpracy z UE i swoimi tam partnerami tak, aby wzajemna wymiana była jak najmniej problemowa.

 

Scenariusz negatywny – twardy BREXIT

W przypadku braku zgody na łagodne rozstanie Wielka Brytania nagle przestanie być związana prawem Unii Europejskiej. We wzajemnych relacjach przestaną obowiązywać swobody przepływu osób, towarów, kapitału i usług, co oznacza m.in., że już od tego dnia powrócą kontrole graniczne między UE a Zjednoczonym Królestwem. Wszystkie uzyskane pozwolenia na wprowadzanie do obrotu chemikalia na teren UE, rejestracje i certyfikaty przestaną obowiązywać, gdyż z dnia na dzień Wielka Brytania stanie się krajem trzecim bez jakiejkolwiek umowy z UE. Wszystko, co będzie miało trafić na teren UE z terenu Wielkiej Brytanii traktowane będzie jako import do UE i wymagać będzie uzyskania wszystkich dokumentów.

Niestety prawdopodobieństwo twardego Brexitu jest bardzo realne, ale nawet i w przypadku miękkiej opcji, czas jaki pozostał na przystosowanie przepisów i ponowne zsynchronizowanie rynku Wielkiej Brytanii z rynkiem UE jest zbyt krótki.

 

Jak się przygotować?

Wszystkie przesłanki wskazują niestety, że prawdopodobnie dopiero w ostatniej chwili dowiemy się czy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej w łagodny, czy twardy sposób i dlatego, aby nie uzależniać losów własnej działalności od decyzji innych i nie być zmuszonym do podejmowania decyzji w ostatniej chwili, a nawet już po czasie, najlepiej być gotowym na oba scenariusze.

Zmagazynowanie zapasów na pierwsze tygodnie po ostateczniej dacie BREXIT jest dobrym rozwiązaniem, ale krótkoterminowym. Kluczowym jest jednak podjęcie działań prewencyjnych, które będą skuteczne już od samego początku Brexitu. Jednym ze sposobów jest nawiązanie kontaktu z doradcami z UE, którzy pomogą w przeniesieniu dokumentacji, pozwoleń i certyfikatów na teren UE tak, aby po Brexicie przepływ towarów mógł się odbywać bez przeszkód prawnych i aby dotychczasowo wykonane rejestracje, notyfikacje i zezwolenia nadal były ważne.

 

Jak THETA może Ci pomóc?

THETA Doradztwo Techniczne funkcjonuje na rynku Unii Europejskiej już prawie 20 lat i cały ten czas obraca się w tematyce przepisów Unii Europejskiej związanych z wprowadzaniem produktów chemicznych na rynek UE. W naszym zespole pracują specjaliści, którzy dysponują wiedzą w zakresie przepisów prawa UE umożliwiających legalne wprowadzanie ich do obrotu. Na bazie naszego doświadczenia i umiejętności możemy zaoferować szereg działań, które zapewnią swobodny obrót produktami chemicznymi na terenie UE po dacie Brexitu (niektóre z decyzji powinny być jednak podjęte wcześniej, gdyż prawnie po Brexicie nie wszystkie drogi będą możliwe do realizacji).


Reprezentowanie firm brytyjskich na terenie UE po BREXIT przez tzw. wyłącznego przedstawiciela

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1907/2006/WE wszystkie substancje produkowane lub importowe na terenie Unii Europejskiej w ilości co najmniej 1 tony/rok muszą być zarejestrowane. Za rejestracje odpowiada producent i/lub importer. W przypadku firm spoza UE aby leganie wprowadzić produkty chemiczne na rynek UE, należy wyznaczyć na jej terenie tzw. wyłącznego przedstawiciela, który zgodnie z art. 8 rozporządzenia REACH dokona rejestracji substancji i będzie za nią odpowiadał.

Jako wsparcie Państwa firmy THETA oferuje:
- wsparcie w procesie identyfikacji substancji, które podlegają rejestracji
- rejestracje substancji zgodnie z REACH
- pomoc w komunikacji z Europejską Agencją Chemikaliów, wiodącym rejestrującym, forum SIEF, lub konsorcjum
- opracowanie wymaganej podczas rejestracji dokumentacji zgodnie z REACH
- formalne przeniesienie funkcji wyłącznego przedstawiciela z innego podmiotu na THETA
- doradztwo dotyczące przepisów EU dla firmy spoza EU i jej klientów


Reprezentowanie firm spoza EU na terenie UE po BREXIT jako tzw. wyłączny przedstawiciel (firm, które posiadały wyłącznych przedstawicieli na terenie Wielkiej Brytanii).

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia REACH wyłącznym przedstawicielem może być tylko firma posiadająca swoją siedzibę na terenie UE. Zatem wyłączni przedstawiciele mający siedziby w Wielkiej Brytanii po BREXIT muszą zrezygnować z tej funkcji i przenieść ją na inny podmiot unijny. W związku z powyższym THETA oferuje:

- przejęcie roli wyłącznego przedstawiciela firmy spoza EU
- doradztwo dotyczące przepisów EU dla firmy i jej klientów

 

Wsparcie firm w procesie przeniesienia rejestracji na inny podmiot prawny (Legal Entity) zgodnie z procedurami Europejskiej Agencji Chemikaliów

Zgodnie z przepisami rejestracja substancji musi być przeprowadzona przez każdego producenta i importera substancji chemicznych wprowadzanych do obrotu w ilości co najmniej 1 tony/rok. Kiedy dochodzi do zmiany osobowości prawnej ze względu na przejęcie firmy, jej wchłonięcie przez inne przedsiębiorstwo lub podział na kilka mniejszych istnieje możliwość przeniesienia dokonanej już rejestracji na inny podmiot prawny. W ramach takiego przeniesienia THETA oferuje:

- techniczne przeprowadzenie zmiany podmiotu prawnego w systemie REACH IT
- pomoc w komunikacji z Europejską Agencją Chemikaliów, wiodącym rejestrującym, forum SIEF, lub konsorcjum

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO