THETA Doradztwo Techniczne

PL

PB 004


Rejestracja w procedurze narodowej

Zgodnie z art. 89 ust. 2 rozporządzenia biocydowego 528/2012 Państwa Członkowskie uzyskały możliwość stosowania dotychczasowego systemu lub praktyki udostępniania danego produktu biobójczego tylko na swoim terytorium w tzw. okresie przejściowym. Oznacza to, iż nadal dla produktów zawierających w swoim składzie substancje obecne jeszcze w programie przeglądu obowiązują procedury narodowe.

BB procedura narodowa1

W ramach naszych usług oferujemy (procedura narodowa):
 1. Doradztwo bieżące w zakresie doboru substancji czynnych, weryfikację substancji aktywnych i określenie ich statusu w programie przeglądu.
 2. Pomoc w wyborze odpowiedniej metodologii badań skuteczności produktu biobójczego, odpowiedniej do określonej grupy produktowej.
 3. Przygotowanie wniosku o akceptację nieznormalizowanej metodyki badań skuteczności.
 4. Przygotowanie etykiety produktu biobójczego.
 5. Pomoc techniczna i merytoryczna przy przeprowadzeniu laboratoryjnych badań skuteczności produktu biobójczego.
 6. Ocena merytoryczna i formalna dokumentacji, a w szczególności analiza wyników badań skuteczności pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych do otrzymania pozwolenia na obrót produktem biobójczym na terenie RP.
 7. Opracowanie karty charakterystyki produktu (MSDS).
 8. Skompletowanie, uzupełnienie i złożenie dokumentacji do URPLWMiPB.
 9. Reprezentowanie podmiotu odpowiedzialnego przed URPLWMiPB.
 10. Monitorowanie przebiegu procesu rejestracji produktu biobójczego.
 11. Pomoc w opracowaniu dokumentacji w zakresie zmian w pozwoleniu.
 12. Doradztwo dotyczące zachowania zgodności z art. 95 rozporządzenia 528/2012.
 13. Odpowiedzi na zapytania i protokoły inspekcji.
 14. Doradztwo bieżące w zakresie wprowadzania produktów biobójczych do obrotu.
 15. Fachowe tłumaczenia przysięgłe dokumentów rejestracyjnych z większości języków europejskich m.in. z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, czeskiego, rosyjskiego i innych.

 >>>>POWRÓT

 

Najbliższe Szkolenie

Brak wydarzeń

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.