THETA Doradztwo Techniczne

PL

GMP oferta theta

Wytwarzanie produktów kosmetycznych zgodnie z zasadami GMP (Good Manufacturing Practice) jest obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30 listopada 2009 r., dotyczącego produktów kosmetycznych wraz z późn. zm. Z tego względu każda firma produkująca kosmetyki powinna opracować, wdrożyć i utrzymywać odpowiedni do swoich potrzeb i uzależniony od kategorii produktów system jakości. Niezwykle pomocna przy wdrażaniu postanowień rozporządzenia w zakresie produkcji kosmetyków okazała się publikacja normy ISO 22716 Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji został wprowadzony w celu określenia wytycznych w zakresie produkcji, kontroli, przechowywania i wysyłki produktów kosmetycznych. Wdrożenie tej normy nie jest obowiązkowe, stanowi jednak dla producenta najdogodniejszy sposób potwierdzenia zgodności swoich produktów i procesu produkcji z obowiązującym prawem.

Co daje wdrożenie GMP w oparciu o normę ISO 22716?

 •  potwierdzenie zgodności z rozporządzeniem 1223/2009/WE w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych,
 •  potwierdzenie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów, wprowadzania na rynek produktów pełnowartościowych (zmniejszenie liczby reklamacji, zwiększenie zadowolenia klienta),
 •  szybkie wykrywanie wszelkich niezgodności - audyty, możliwość natychmiastowego wdrożenia działań naprawczych,
 •  zbudowanie wiarygodnego wizerunku firmy, zwiększenie zaufania klientów i kontrahentów,
 •  poprawa konkurencyjności i uzyskanie przewagi w negocjacjach z odbiorcami,
 •  usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 •  wzrost świadomości pracowników w zakresie ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo produktów,
 •  możliwość uzyskania certyfikatu GMP

Jak możemy Cię wesprzeć?

 •  doradztwo w zakresie wdrażania systemu GMP zgodnie z normą ISO 22716,
 •  pomoc we wdrożeniu w przedsiębiorstwie wytycznych normy ISO 22716,
 •  opracowanie odpowiednich procedur i instrukcji, szkolenia pracowników, audyty,
 •  zapewnienie wymaganej zgodności legislacyjnej - przygotowanie niezbędnych dokumentów w tym Raportów Bezpieczeństwa Produktów Kosmetycznych, dokonanie notyfikacji produktów na portalu CPNP, opracowanie i weryfikacja treści etykiet itp.,
 •  przygotowanie firmy do certyfikacji zewnętrznej GMP– pod klucz: audyt wstępny, pomoc we wdrożeniu wymagań, szkolenia, audyt sprawdzający i wsparcie podczas audytu certyfikującego.

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO