THETA Doradztwo Techniczne

PL

kosmetyki 01a

 

Kosmetyki – to też produkty chemiczne

Produkty kosmetyczne, oprócz niewątpliwie korzystnego wpływu na organizm człowieka, mogą także wykazywać niekorzystne lub wręcz szkodliwe działanie. Należy pamiętać, że kosmetyk to przede wszystkim produkt chemiczny, który może zawierać w swoim składzie substancje niebezpieczne dla zdrowia i jako taki powinien być bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania, o czym mówi art. 3 podstawowej unijnej regulacji w zakresie wprowadzania kosmetyków do obrotu: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych.

W myśl Rozporządzenia 1223/2009/WE, produkt kosmetyczny oznacza:

każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.

Kosmetyki ze względu na sposób zastosowania są szczególnego rodzaju mieszaninami chemicznymi i podlegają restrykcyjnym przepisom. Z punktu widzenia obowiązującej w UE legislacji, cała odpowiedzialność za jakość i wszelkie możliwe negatywne skutki oddziaływania kosmetyków na użytkownika spoczywa (w różnym stopniu) na producentach lub importerach oraz dystrybutorach tych produktów. Zgodnie z europejskimi regulacjami prawnymi ponoszą oni wszelkie konsekwencje wprowadzenia na rynek kosmetyku niespełniającego określonych wymagań.


Wymagania prawne dla kosmetyków - obowiązek wprowadzającego

kosmetykNajwięcej wymogów rozporządzenie nakłada na producentów i importerów, którzy najczęściej pełnią rolę „osoby odpowiedzialnej". Każdy producent i importer chcący wprowadzić kosmetyk do obrotu zobowiązany jest do udostępnienia do celów kontroli, we wskazanym miejscu, udokumentowanych informacji dotyczących kosmetyku.

Podstawowym elementem dokumentacji jest Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego będący wynikiem przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa. W Raporcie Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego znajdują się wszelkie informacje dotyczące składu chemicznego produktu, profilu toksykologicznego komponentów, właściwości fizyko-chemicznych, czystości mikrobiologicznej, procesu produkcyjnego, stopnia kontaktu z ciałem człowieka, zastosowania i bezpieczeństwa użytkowania. Ocena wpływu kosmetyku na zdrowie ludzi to bardzo skomplikowany proces wymagający współpracy przedstawicieli różnych dziedzin (chemików, biologów, toksykologów).

Ponadto każdy producent, importer, a w niektórych przypadkach także dystrybutor, pełniący funkcję osoby odpowiedzialnej, zobowiązany jest przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu, do zgłoszenia go Komisji Europejskiej za pośrednictwem portalu CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Europejski system notyfikacji ułatwia obrót produktami kosmetycznymi na terenie UE. Europejskiej notyfikacji podlegają zarówno nowe kosmetyki jak i te, które przed 11 lipca 2013 r. zostały zgłoszone w procedurze narodowej (w Polsce do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach KSIOK).

Należy równocześnie podkreślić, że zgłoszenie kosmetyku na portalu CPNP nie jest równoznaczne z dopuszczeniem produktu do obrotu i nie stanowi potwierdzenia, że spełnia on wymogi rozporządzenia 1223/2009/WE.

Obok przygotowania Raportu bezpieczeństwa i zgłoszenia do portalu CPNP wszystkie kosmetyki wprowadzane na rynek powinny być we właściwy sposób opisane i oznakowane. Prawidłowe oznakowanie kosmetyków dostarczy konsumentom odpowiednią wiedzę na temat funkcji, składu i działania produktów, a także zapewni bezpieczeństwo ich stosowania.

 

Kosmetyki - przygotuj z nami raport, wprowadzaj bezpiecznie

THETA Doradztwo Techniczne dysponując wyspecjalizowanym zespołem ekspertów (Safety Assessor'ów) mających uprawnienia do przygotowania Ocen Bezpieczeństwa kosmetyków, oraz współpracującymi z nami, doświadczonymi podwykonawcami i laboratoriami analitycznymi, jest w stanie zapewnić, iż dokumentacja Państwa produktów będzie opracowana zawsze rzetelnie i zgodnie z aktualnymi przepisami.

W ramach obowiązków, jakie muszą być spełnione przy wprowadzaniu kosmetyków do obrotu, oferujemy:
 1. weryfikację dokumentacji posiadanej przez klienta (określenie jej przydatności w procesie przygotowywania dokumentacji kosmetyku),
 2. weryfikację składników kosmetyku pod kątem obecności substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach lub dozwolonych w ograniczonych ilościach,
 3. opracowanie składu produktu kosmetycznego zgodnie z nazewnictwem INCI (na podstawie kart charakterystyk surowców),
 4. określenie zakresu badań kosmetyku niezbędnych do przygotowania dokumentacji, zlecenie i dostarczenie próbek do wybranych laboratoriów, pilotowanie procesu, przeprowadzenie badań oraz ocena końcowa badań,
 5. określenie badań koniecznych do przygotowania dokumentacji produktu kosmetycznego i monitorowanie ich przebiegu (m.in. w zależności od potrzeb: badania dermatologiczne, mikrobiologiczne, fizyko-chemiczne, testy obciążeniowe, pomiar SPF i inne),
 6. przygotowanie pełnej dokumentacji kosmetyku wraz z Raportem Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego (Safety Assessment): całościowa ocena wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo człowieka potwierdzona obligatoryjną opinią wydaną przez Safety Assessora,
 7. przygotowanie treści oznakowania opakowania produktu kosmetycznego, weryfikacja tekstów marketingowych pod katem zgodności z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie 1223/2009 i 655/2013),
 8. notyfikacja kosmetyku za pośrednictwem portalu CPNP,
 9. aktualizacja posiadanej dokumentacji kosmetyku pod kątem rozporządzenia 1223/2009/WE,
 10. doradztwo i wsparcie prawne w zakresie wprowadzania kosmetyków do obrotu oraz interpretacji odpowiednich przepisów polskich i UE, pomoc przy opracowywaniu oświadczeń o produkcie, wydawanie oficjalnych pism,
 11. przygotowanie kart charakterystyki (SDS) surowców kosmetycznych
 

Szkolenia i warsztaty

Prowadzimy szkolenia i warsztaty (otwarte oraz zamknięte) dotyczące wszystkich istotnych zagadnień związanych z wprowadzaniem kosmetyków do obrotu oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Czytaj więcej o szkoleniach >>>


Zapraszamy do kontaktu.

Najbliższe Szkolenie

Brak wydarzeń

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH
 • PZPFiK
 • Chemia i biznes
 • DEMAG