THETA Doradztwo Techniczne

PL

instrukcje stanowiskowe v1


Instrukcje stanowiskowe – bezpieczne miejsce pracy

Jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa pracy z produktami chemicznymi jest właściwe posługiwanie się nimi w konkretnym miejscu pracy. Każdy pracownik powinien zaznajomić z treścią instrukcji i ją stosować.

Zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Natomiast pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy (art. 237 § 2 i 3 Kodeks pracy).

Ma to szczególne znaczenie w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia, a praca z niektórymi chemikaliami takie zagrożenie ze sobą niesie.

Instrukcje stanowiskowe powinny być zatem opracowane niezależnie od szkoleń pracowników w dziedzinie BHP i od innych dokumentów towarzyszących substancjom i mieszaninom chemicznym.


W ramach naszych usług oferujemy:

  • opracowanie instrukcji stanowiskowych dotyczących obchodzenia się z daną substancją/mieszaniną chemiczną z uwzględnieniem zagrożeń, jakie ona stwarza oraz odpowiednich środków zapobiegawczych
  • wsparcie działu BHP Państwa firmy w tworzeniu opisów stanowisk pracy uwzględniających pracę z chemikaliami
  • możliwość przygotowania instrukcji w językach obcych


Zapraszamy do współpracy

>>>>KONTAKT

 

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO