THETA Doradztwo Techniczne

PL

eldiom oferta THETA


ELDIOM - obowiązkowy system powiadomienia o niebezpiecznych mieszaninach chemicznych

Obok wszystkich obowiązków związanych z przygotowaniem karty charakterystyki produktu niebezpiecznego, opracowaniem etykiety i odpowiedniego oznakowania, każdą niebezpieczną mieszaninę chemiczną należy obligatoryjnie zgłosić do Prezesa Biura ds. Substancji Chemicznych.

Każda osoba fizyczna lub prawna wytwarzająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszaninę niebezpieczną lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie i wprowadzająca taką mieszaninę do obrotu oraz osoba fizyczna lub prawna, która sprowadza taką mieszaninę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazują Prezesowi Biura ds. Substancji Chemicznych informację o takiej mieszaninie. Informacje te przekazywane są za pomocą systemu ELDIOM.

 

Obowiązek ten wynika wprost z art. 9 ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

 

Zgłoszenie mieszaniny do Prezesa Biura ds. Substancji Chemicznych jest przedmiotem kontroli inspekcji.

 

Zgłoszenie do systemu ELDIOM – szybko i kompleksowo

Dla wszystkich kart charakterystyki – zarówno tych opracowanych przez THETA, jak i innych – nasi specjaliści dokonają pełnego zgłoszenia:

  • rejestracji Państwa firmy w systemie ELDIOM
  • zgłoszenia kart – jeśli będą one podlegały pod ten obowiązek
  • uzyskania potwierdzenia zgłoszenia (przydatne w przypadku kontroli) – oficjalnego powiadomienia Prezesa Biura ds. Substancji Chemicznych

Obowiązkowe zgłaszanie mieszanin chemicznych w krajach Unii Europejskiej

Analogicznie, w pozostałych krajach Unii Europejskiej wymagane są zgłoszenia mieszanin do instytucji będących odpowiednikami Inspektora ds. Substancji Chemicznych. Na podstawie art. 45 rozporządzenia CLP oraz właściwych przepisów państw UE, utworzono krajowe systemy powiadamiania o niebezpiecznych mieszaninach wprowadzanych do obrotu na terenie danego państwa.

Zgłoszenie wprowadzanych do obrotu mieszanin niebezpiecznych w odpowiednich systemach krajowych UE jest również obligatoryjne.

Niestety, w niemal każdym kraju zasady zgłaszania oraz zakres informacji, jakie podlegają zgłoszeniu, są bardzo różne, co powoduje chaos i trudności w przebrnięciu przez kolejne krajowe legislacje. Ponadto zdarza się, iż w urzędach niektórych krajów pobierane są opłaty za przyjęcie zgłoszenia lub nadanie numeru alarmowego.

Aby ułatwić Państwu jako eksporterom i dystrybutorom produktów chemicznych w krajach UE to zadanie, realizujemy kompleksowo całą procedurę powiadamiania i zgłaszania w odpowiednich urzędach wybranych państw członkowskich.

bulgaria flag    czech republic flag    estonia flag    latvia flag    de    slovakia flag    hungary flag    finland flag    croatia flag    spain flag    it    greek flag    portugal flag    austria flag    netherlands flag


Zapraszamy do współpracy

>>>>KONTAKT

 

Najbliższe Szkolenie

Brak wydarzeń

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO