THETA Doradztwo Techniczne

PL
clp
 
CLP - nowe zasady klasyfikacji substancji i mieszanin (preparatów)

Na całym świecie stosowane są różne systemy klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin (preparatów) chemicznych. Rozbieżności te zadecydowały o konieczności stworzenia i wprowadzenia jednolitego, zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS - Global Harmonized System) - celem wyeliminowania zagrożeń dla człowieka i środowiska naturalnego.

 

CLP - klasyfikacja, nowe przepisy, nowe cele

20 stycznia 2009 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Rozporządzenie jest unijną implementacją ONZ-etowskich zaleceń zawartych w GHS do przepisów Wspólnoty Europejskiej. W UE system ten wprowadzany jest pod nazwą CLP (Classification, Labeling, Packaging of substances and mixtures).

System CLP zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń, zarówno dla zdrowia człowieka, jak i dla środowiska naturalnego. Zawiera on również ujednolicone zasady informowania o zagrożeniach, zawierające wymogi dotyczące oznakowania i kart charakterystyki.

Ujednolicone zostały także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, symbole zagrożenia i zwroty ostrzegawcze tak, aby stworzyć zintegrowany system informowania o zagrożeniach.

 

CLP - nowe obowiązki i wymagania

Aby zmiana systemów klasyfikacji przebiegała w sposób możliwie płynny wprowadzono okresy przejściowe, podczas których możliwe jest stosowanie zarówno „starego" systemu UE, jak i nowego CLP (istnieją odrębne okresy przejściowe dla substancji, jak i dla mieszanin):

 1. do 1 grudnia 2010 r. substancje klasyfikuje się, oznakowuje i pakuje zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ale dopuszczalne jest też stosowanie klasyfikacji zgodnej z rozporządzeniem CLP.
 2. od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 1 czerwca 2015 r. substancje klasyfikuje się stosując przepisy zarówno CLP jak i dyrektywy 67/548/EWG (dotychczasowa klasyfikacja). Substancje są oznakowane i pakowane wyłącznie według przepisów CLP.
 3. do 1 czerwca 2015 r. mieszaniny klasyfikuje się, oznakowuje i pakuje zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ale dopuszczalne jest też stosowanie klasyfikacji zgodnej z rozporządzeniem CLP.
 4. od dnia 1 czerwca 2015 zarówno do substancji jak i mieszanin stosuje się wyłącznie przepisy CLP.


Klasyfikacja CLP - zrób to z nami

Nowy system CLP jest zdecydowanie trudniejszy w zastosowaniu niż dotychczasowa klasyfikacja UE, co dodatkowo bardziej komplikuje proces tworzenia kart charakterystyki i oznakowania na etykiecie produktów.

Nasz zespół specjalistów zapewni Państwu stworzenie nowych i dostosowanie już posiadanych dokumentów do nowych wymagań rozporządzenia CLP.


Oferujemy:

 1. opracowanie klasyfikacji posiadanych przez Państwa substancji i mieszanin (preparatów) wg systemu CLP,
 2. ocenę posiadanych przez Państwa kart charakterystyki pod kątem ich zgodności z przepisami CLP wraz z programem naprawczym przygotowanym specjalnie dla Państwa firmy,
 3. opracowanie kart charakterystyki wg wszystkich wymagań rozporządzenia CLP - na podstawie pierwotnych danych (receptury),
 4. opracowanie kart charakterystyki na podstawie oryginalnych kart z innych języków obcych z dostosowaniem jej do wszystkich szczegółowych przepisów CLP i dodatkowych wymagań prawa polskiego,
 5. przygotowanie oznakowania substancji i mieszanin (preparatów) zgodnie z CLP.

 

Profesjonalne podejście do oceny i klasyfikacji połączone z wiedzą i praktyką naszych ekspertów jest gwarancją wprowadzenia nowych, skomplikowanych rozwiązań w sposób zapewniający Państwa firmie przewagę konkurencyjną oraz pełną zgodność z regulacjami prawnymi.


Szkolenia i warsztaty

Prowadzimy także szkolenia i warsztaty (otwarte oraz zamknięte) dotyczące wszystkich istotnych zagadnień związanych z nową klasyfikacją CLP, zastosowaniem jej w kartach charakterystyki oraz przy oznakowaniu produktów chemicznych.


Czytaj więcej o szkoleniach >>>


Zapraszamy do kontaktu.

Najbliższe Szkolenie

Brak wydarzeń

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH
 • PZPFiK
 • Chemia i biznes
 • DEMAG