THETA Doradztwo Techniczne

PL

 badania i analizy

Badania laboratoryjne

Prawidłowa ocena zagrożeń, jakie może stwarzać produkt chemiczny lub potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa jego działania wymaga często przeprowadzenia szeregu badań i analiz w wyspecjalizowanych laboratoriach. Badania takie są też często elementem różnego rodzaju dokumentacji niezbędnej do legalnego wprowadzenia produktu na rynek UE.

Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu i wiedzy na temat wymagań różnych branż produktów chemicznych, zarówno konsumenckich, jak i profesjonalnych, oraz wymagań, jakie należy spełnić aby wprowadzić dany produkt na rynek.

Jesteśmy w stanie dobrać dla Państwa odpowiednie badania doskonale dopasowane do potrzeb (certyfikacji, potwierdzenia skuteczności, rejestracji REACH, oceny bezpieczeństwa, ocenę składu i czystości produktu).

Do Państwa dyspozycji mamy zespół ekspertów pomagających w doborze odpowiednich metodyk i zakresu badań, a także najlepszych laboratoriów – zarówno z merytorycznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Są to laboratoria zarówno polskie, jak i z krajów UE.

 

Badania fizyko-chemiczne i badania spektralne:

 1. ogólne na potrzeby oceny składu mieszaniny i profilu zanieczyszczeń,
 2. badania na potrzeby rejestracji REACH (m.in. potwierdzenie tożsamości rejestrowanej substancji),
 3. na potrzeby przygotowania karty charakterystyki i/lub oceny bezpieczeństwa chemicznego (REACH),
 4. badania kosmetyków niezbędne do oceny bezpieczeństwa,
 5. organoleptyczne oraz podstawowe fizykochemiczne (gęstość, lepkość, itp.),
 6. badania biocydów na potrzeby uzyskania pozwolenia na obrót (pozwolenia narodowegoi europejskiego),
 7. oznaczenia na zawartość metali ciężkich (ołów, rtęć, arsen, miedź),
 8. badania stabilności i kompatybilności produktu z opakowaniem,
 9. badania stabilności i badania i przyspieszone testy starzeniowe,
 10. i inne zgodnie z ustaleniami.


Badania mikrobiologiczne:

 1. badania skuteczności działania produktów biobójczych (zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi lub innymi metodykami),
 2. mikrobiologia kosmetyków, a w tym:
  - badania czystości mikrobiologicznej (podstawowe badanie zgodne z wytycznymi MZ lub normą ISO),
  - testy konserwacji (metody: farmakopealna, ISO/WD 11930)
  - oraz obciążeniowe (challenge test),
 3. potwierdzające antybakteryjne działanie produktu
 4. i inne zgodnie z ustaleniami.


Badania dermatologiczne i aplikacyjne kosmetyków:

 1. badania dermatologiczne kontaktowe (patch test),
 2. badania aparaturowe np. badania pomiaru nawilżenia, natłuszczenia itp.,
 3. badania dermatologiczne aplikacyjne (badania konsumenckie),
 4. i inne zgodnie ustaleniami.

 

Dzięki naszemu doświadczeniu wykonasz tylko te badania, które są konieczne, tam, gdzie będą przeprowadzone profesjonalnie i w rozsądnej cenie.

 

Oferujemy w szerokim zakresie:

 1. ocenę Państwa potrzeb ze względu na cel badań,
 2. pomoc w doborze metodyk badawczych,
 3. wskazanie najodpowiedniejszych laboratoriów,
 4. pilotowanie całego procesu od kontaktów i negocjacji z laboratoriami poprzez przekazanie próbek i pilotowanie badania aż do uzyskania końcowego raportu.


Zapraszamy do współpracy.

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH
 • PZPFiK
 • Chemia i biznes
 • DEMAG