THETA Doradztwo Techniczne

PL

Zadaj pytanie

(*)
Nieprawidłowe dane

(*)
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

(*)
Nieprawidłowe dane

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@thetaconsulting.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej

Nieprawidłowe dane

Dane Kontaktowe

THETA Consulting sp. z o.o.

ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź, Poland


Sekretariat / Secretariat

Fax: +48 42 253 01 00
sekretariat@thetaconsulting.pl 

 

Dział SDS - CLP / SDS - CLP Department:

OBSŁUGA KLIENTA:

Piotr Machnicki
+48 502 336 743
p.machnicki@thetaconsulting.pl

Magdalena Skoneczna
m.skoneczna@thetaconsulting.pl

Agata Tulińska
a.tulinska@thetaconsulting.pl 

Alicja Włodarska
a.wlodarska@thetaconsulting.pl 

Tetiana Tracz
t.tracz@thetaconsulting.pl 

Anna Michalska-Maciejczyk
a.michalska@thetaconsulting.pl 

Natalia Kaczorowska
n.kaczorowska@thetaconsulting.pl 

 

Dział REACH / REACH Department:

Anna Królak
+48 517 465 299
a.krolak@thetaconsulting.pl

Kinga Wasilewska
+48 42 253 01 03
+48 502 755 748
k.wasilewska@thetaconsulting.pl

 

Dział Doradztwa Transportowego / Transport Advisory Department:

Joanna Puchalska-Gad
+48 42 253 01 04
+48 733 562 170
j.gad@thetaconsulting.pl

Michał Maciejczyk
+48 42 253 01 04   
+48 503 611 292
m.maciejczyk@thetaconsulting.pl

Aleksandra Gendek
+48 42 253 01 02
a.gendek@thetaconsulting.pl


Produkty biobójcze / Biocidal Department:

Dorota Kaczorowska
+48 508 398 909
d.kaczorowska@thetaconsulting.pl

Katarzyna Gniadek
+48 510 633 383
k.gniadek@thetaconsulting.pl

Dominika Gajewska
+48 511 488 141
d.gajewska@thetaconsulting.pl

 

Dział Kosmetyków / Cosmetics Department:

Marta Kuberska-Maciejewska
+48 517 465 229
m.maciejewska@thetaconsulting.pl

Michalina Świerczyńska-Kraska
+48 507 030 292
m.swierczynska@thetaconsulting.pl

Daria Rembisz-Błońska
d.rembisz@thetaconsulting.pl

Karolina Wicha
k.wicha@thetaconsulting.pl

Marta Kosiorek
+48 799 068 560
m.kosiorek@thetaconsulting.pl 


Dział Szkoleń / Training Department:

Justyna Krajewska

+48 508 945 360
j.krajewska@thetaconsulting.pl 


Dział Tłumaczeń / Translation Department:

Monika Gotowalska
+48 42 253 01 08
+48 665 383 576
m.gotowalska@thetaconsulting.pl


Dział Handlowo-marketingowy / Sales & Marketing Department:

Tomasz Berecki
+48 42 253 01 07
+48 508 352 432
t.berecki@thetaconsulting.pl

Piotr Machnicki
+48 502 336 743
p.machnicki@thetaconsulting.pl