THETA Doradztwo Techniczne

PL

Przyzwyczailiśmy się do niemal jednolitej dokumentacji produktów w obrębie całego rynku Unii Europejskiej. Karty charakterystyki, oceny bezpieczeństwa, jednolita klasyfikacja i podobne wymagania formalne. W połączeniu z brakiem fizycznych granic oraz barier celnych to układ prawie idealny. Jednak na wschód od granic Unii Europejskiej panują inne zasady i inne przepisy, które zmieniają się często w zależności od kraju.

Największy na wschód od granicy UE jest oczywiście rynek Federacji Rosyjskiej. Większość towarów sprzedawanych w Rosji musi być zgodna z tamtejszymi standardami, nawet jeśli nie jest wymagana certyfikacja obowiązkowa.

Szacuje się, że certyfikacji obowiązkowej podlega prawie 80% produktów, zarówno produkowanych w kraju, jak i importowanych.

Trochę historii

Większość norm GOST (ros. Государственный стандарт, Gosudarstwiennyj standard – norma państwowa) ma źródło jeszcze w przepisach ZSRR, gdzie całościowy system normalizacji został stworzony w latach 60. XX w. Rozpoczęto wówczas ujednolicanie norm i tworzenie państwowych GOST-ów. Wraz z rozwojem technologicznym kolejnych dziedzin życia normalizacji podlegały kolejne obszary, co doprowadziło do powstania zbiorów standardów dużych systemów norm technicznych. Istniały odrębne systemy norm państwowych (GOST), republikańskich (w republikach ZSRR – RST), norm branżowych (OST) i norm zakładowych (STP). W latach 90. rozpoczęto harmonizację rosyjskich norm i standardów (GOST-ów). Podzielono je na normy obowiązkowe i dobrowolne, a także zezwolono na stosowanie w radzieckim, a później już rosyjskim, systemie normalizacji także norm krajowych obowiązujących w innych krajach oraz norm międzynarodowych. Zaczęto też niektóre normy międzynarodowe wdrażać do rosyjskiego systemu normalizacji. Obecnie funkcjonuje ogromna liczba przeróżnych GOST-ów, są one ciągle przeglądane, dostosowywane do postępu technologicznego i nowych wymagań gospodarczych oraz przystosowywane do powszechnie przyjętych norm międzynarodowych (np. GOST ISO 9001 lub GOST ISO 14001).(...)

Czytaj cały artykuł>>>

Wersja PDF>>>

KW PiW small

Rozporządzenie REACH nakłada na Europejską Agencję Chemikaliów ECHA obowiązek przygotowania zalecenia uwzględniającego substancje priorytetowe z „Listy kandydackiej” SVHC, które należy włączyć do załącznika XIV do REACH – „Lista substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń”, a także proponowania Komisji Europejskiej wpisów do załącznika XIV dotyczących tych substancji, z uwzględnieniem opinii Komitetu państw członkowskich.

Dziewiąte zalecenie ECHA skierowane do Komisji Europejskiej obejmuje 18 substancji.

Substancje zostały uszeregowane priorytetowo na liście kandydackiej ze względu na ich nieodłączne właściwości w połączeniu z dużą ilością i szerokim zastosowaniem, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Niektóre z tych substancji nie są obecnie stosowane w Unii Europejskiej, ale mogłyby zastąpić inne substancje, które już znajdują się na liście zezwoleń (załącznik XIV). 

Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim podejmie ostateczną decyzję o włączeniu substancji do listy zezwoleń oraz o terminach, w których przedsiębiorstwa będą musiały ubiegać się o zezwolenie w ECHA.

Źródło>>>Na podstawie ustawy o odpadach 1 stycznia 2020r. wchodzi w życie elektroniczny moduł ewidencji systemu BDO. W związku z powyższym firmy będące:

- producentem bądź importerem opakowań

- wytwarzające, transportujące odpady oraz prowadzące ewidencję tych odpadów

- wprowadzające na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny

mogą do końca roku skorzystać z organizowanych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, bezpłatnych szkoleń dotyczących funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami. Szkolenia zostaną przeprowadzone w miastach wojewódzkich całej Polski, w miesiącach od października do grudnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje o terminach i planie szkolenia można znaleźć na stronie:

https://bdo.mos.gov.pl/news/cykl-bezplatnych-szkolen-regionalnych-funkcjonowanie-bazy-danych-o-produktach-i-opakowaniach-oraz-o-gospodarce-odpadami/ 

Już dziś zarezerwuj sobie czas!

 VII konf przem chem bud 2019


Termin: 3 grudnia 2019 r.

Lokalizacja: GF Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

 

Celem Konferencji jest:

• przekazanie informacji o aktualnościach w branży chemii budowlanej
• stworzenie platformy wymiany informacji i pomysłów
• integracja branży
• umożliwienie uczestnikom konferencji dostępu do firm (Partnerów Konferencji) posiadających atrakcyjną ofertę dla branży

W Konferencji wezmą udział:

• właściciele, prezesi, dyrektorzy zarządzający, menedżerowie marketingu i sprzedaży w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych
• menadżerowie decydujący o zakupach w firmach z branży chemii budowlanej
• pracownicy działów R&D firm przemysłu chemii budowlanej
• przedstawiciele nauki

 

Program>>>

Formularz zgłoszenia>


ORGANIZATOR:

EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak
ul. Jana Kazimierza 21A/96
01-248 Warszawa
tel./faks: +48 22 253 81 01


 

biocidesday19

29 października 2019 odbędzie się organizowane corocznie przez ECHA spotkanie pt. Biocides Day. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, należy się jednak odpowiednio wcześnie na nie zapisać. Konferencja przeznaczona jest dla producentów i importerów produktów biobójczych. W tym roku głównymi tematami spotkania będą:

 - ocena właściwości zaburzających działanie układu wydzielniczego

- postępu programu przeglądu substancji czynnych

- rodzina produktów biobójczych

Spotkanie można również śledzić online na stronach Agencji.

Wszelkie informacje i materiały dostępne są na stronie ECHA: https://echa.europa.eu/pl/-/biocides-day-2019

 

biocydy baner WWW THETA

 

magazynowanie baner szkolenia com

 

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych nigdy nie było proste i tak naprawdę nigdy nie będzie. Kontakt z chemią z natury stwarza zagrożenie dla osób z nią pracujących oraz dla środowiska. Obecnie produkty chemiczne w swojej działalności wykorzystują już nie tylko duże zakłady, ale także średnie i małe przedsiębiorstwa. Aby przybliżyć Państwu obowiązki jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące przepisy serdecznie zapraszamy na unikatowe szkolenie:

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – jak to zrobić prawidłowo?

 

Podczas szkolenia otrzymacie Państwo kompleksową wiedzę na temat tego jak powinno wyglądać składowanie materiałów niebezpiecznych, jak prawidłowo dobrać ochrony osobiste i w jaki sposób zabezpieczyć miejsce pracy oraz pracownika przed kontaktem z chemią. Szkolenie ma charakter praktyczny poparty realnymi przykładami konkretnych rozwiązań. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące reagowania na zagrożenia, jakie wynikają z magazynowania substancji niebezpiecznych.

Termin: 8.10.2019 r.

Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Żeligowskiego 32/34

>>>Program<<<

kongres biogospodarki 2019

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, który odbędzie się w dniu 7 października br. w Łodzi.

Miejsce spotkania: Vienna House Andel’s Lodz, ul. Ogrodowa 17, Łódź, 91-065

Kongres zgromadzi około 800 uczestników m.in. ekspertów wywodzących się z samorządów, organów ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych. Główne cele Kongresu to wymiana doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce i programach rozwój bioekonomii na poziomie krajowym.

 

Jako THETA Doradztwo Techniczne będziemy obecni podczas panelu "Bezpieczne gospodarowanie chemikaliami w Unii Europejskiej" - SESJA XII.

Moderator: dr hab. Dagmara Skupień, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego.

Prelegenci:

Dr inż. Monika Wasiak-Gromek, Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych, Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie,

Dr Tomasz Gendek, THETA Doradztwo Techniczne, Konsekwencje BREXIT-u dla branży chemicznej,

Anna Królak, THETA Doradztwo Techniczne, Ocena substancji zgodnie z REACH i jej konsekwencje dla przedsiębiorców,

Angelika Lenc, PP CHEMIPOL Sp. z o. o., Rozporządzenie REACH w praktyce małego przedsiębiorstwa,

Agnieszka Dembińska, DEMAG CONSULTING, Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – jak to zrobić prawidłowo?

 

UDZIAŁ W KONGRESIE JEST BEZPŁATNY

 

AGENDA>>>

REJESTRACJA>>>

Oficjalna strona Kongresu>>>

 

Stopy metali są dla Polski ważnym surowcem eksportowym i importowym. Są one ciekawe ze względów legislacyjnych, gdyż ze względu na ich zastosowanie, formę czy postać możemy różnie interpretować obowiązki ustawodawcze z nimi związane. Tylko niektórzy producenci i importerzy stopów mają obowiązek ich rejestracji. Dlaczego?

Na świecie wciąż rośnie produkcja, a wraz z nią zapotrzebowanie na stal i aluminium. Polska jest zarówno importerem, jak i eksporterem wyrobów metalurgicznych. Ponad połowę zarówno eksportu, jak i importu stanowi stal i żeliwo oraz wykonane z nich wyroby. Polska zajmuje 18. pozycję wśród światowych producentów stali, a w 2017 r. odnotowaliśmy największy wzrost produkcji w Europie. Na kontynencie największą popularnością cieszą się polskie blachy stalowe, których eksport był szczególnie wysoki w 2017 r. (w porównaniu z 2016 r. wzrósł niemal o połowę).(...)

 

Czytaj cały artykuł>>>

Wersja PDF>>>

KW PiW small

CosmeticBusiness 2019

 

Rozpoczęła się czwarta edycja targów CosmeticBusiness Poland oraz odbywających się równocześnie targów i konferencji HPCI. Ponad 250 wystawców oraz reprezentowanych firm i marek przedstawi tu nowe rozwiązania w koncepcjach formulacji, procesach produkcji, usługach laboratoryjnych oraz opakowaniach dla produktów kosmetycznych i detergentowych.

W ramach towarzyszących targom wykładów i warsztatów omawiane będą tematy związane z wpływem polityki zrównoważonego rozwoju w przemyśle kosmetycznym, nowe rozwiązania w świecie opakowań, trendy w formulacji produktów kosmetycznych w różnych częściach świata oraz trendy kolorystyczne na rynku kosmetycznym na kolejne lata.

 

Innowacyjne rozwiązania dla opakowań kosmetycznych

Na gości targowych czekają w tym roku liczne nowości ze świata opakowań kosmetycznych: rozwiązania dotyczące zapobiegania podrabianiu opakowań, innowacyjne technologie służące zabezpieczeniu marki i komunikacji, wymogi dotyczące etykiet kosmetycznych oraz najlepsze, sprawdzone w praktyce, rozwiązania z obszaru ekspozycji produktów kosmetycznych w punktach sprzedaży.

Pełna lista wystawców.

 

Wykłady, konferencje, warsztaty z trendów

Branża kosmetyczna to jedna z niewielu gałęzi przemysłu, które charakteryzują się tak dynamicznym rozwojem oraz ukierunkowaniem na aktualne trendy w branży.

W programie znajdzie się m.in. prezentacja na temat trendów kolorystycznych na rynku kosmetycznym na wiosnę/lato 2021, wykład o nowych trendach w formulacji produktów kosmetycznych w USA, Europie i Chinach, a także prezentacja na temat wpływu polityki zrównoważonego rozwoju na przemysł kosmetyczny. Drugiego dnia zapraszamy m.in. na wykład poświęcony wyzwaniom w branży kosmetycznej w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE oraz na wykład na temat warunków certyfikacji kosmetyków na rynek Stanów Zjednoczonych.

Program konferencji.

 

Spotkania matchmakingowe dla właścicieli marek i dystrybutorów

Marki kosmetyczne poszukujące dystrybutorów w Europie będą miały możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych podczas spotkań B2B towarzyszących targom CosmeticBusiness Poland. Swój udział zgłosiło już wiele interesujących marek kosmetycznych, z takich krajów jak: Polska, Niemcy, Włochy i Grecja. Dystrybutorów zapraszamy do rejestracji on-line i do odkrywania młodych, dynamicznie rozwijających się marek, zwłaszcza z obszaru kosmetyków naturalnych. Udział w spotkaniach matchmakingowych jest bezpłatny. Więcej informacji.

 

Bezpłatny wstęp dla przedstawicieli branży

Wstęp na targi Cosmetic Business Poland 2019 oraz udział w programie konferencyjnym targów jest dla odwiedzających, reprezentujących branżę kosmetyczno-detergentową, bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji on-line.

CosmeticBusiness 2019 a

UFI zglaszanie informacji

Szanowni Państwo,

zgodnie z artykułem 45 rozporządzenia CLP każdy wprowadzający do obrotu mieszaniny niebezpieczne ma obowiązek zgłoszenia informacji na temat tej mieszaniny do wyznaczonego na terytorium danego kraju ośrodka toksykologicznego. Obecnie w Polsce zgłoszenia takie wykonuje się za pomocą ELDIOM i składa elektronicznie w Biurze ds. Substancji Chemicznych.

Od 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać załącznik VIII rozporządzenia CLP, który wprowadza zharmonizowany system zgłoszeń informacji o mieszaninach niebezpiecznych (PCN) i zmienia sposób ich zgłaszania. Nowy sposób zgłoszeń będzie dotyczyć poszczególnych grup produktów w następujących etapach:

1. od dnia 1 stycznia 2020 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do stosowania przez konsumentów

2. od dnia 1 stycznia 2021 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do zastosowania profesjonalnego

3. od dnia 1 stycznia 2024 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do zastosowania przemysłowego.

Zgłoszenie związane będzie z przekazaniem wyznaczonym organom szczegółowych informacji (m.in. klasyfikacja i oznakowanie, informacje toksykologiczne, informacje fizykochemiczne, skład chemiczny) na temat niebezpiecznych mieszanin wprowadzonych do obrotu.

Załącznik VIII rozporządzenia CLP wraz z nowym sposobem zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych wprowadza numer UFI, czyli niepowtarzalny, 16-cyforwy kod, który będzie stanowił powiązanie konkretnego produktu ze zgłoszeniem w zharmonizowanym systemie zgłoszeń. Nowy numer musi być podany na etykiecie produktu.

Po więcej informacji na temat zgłoszeń zapraszamy na szkolenie.

 

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG