THETA Doradztwo Techniczne

PL
, 16.12.2019

Budowa oraz właściwości fizyczne i chemiczne substancji determinują w istotnym stopniu jej przenikanie przez skórę. Temat ten jest jednak często pomijany lub bagatelizowany, a ma istotne znaczenie podczas oceny bezpieczeństwa czy oceny ryzyka w zagadnieniach toksykologii stosowanej. Warto zauważyć, że wpływ budowa i właściwości chemiczne substancji determinują jej sposób wchłaniania przez skórę, co jest uwidocznione dopiero w zmodyfikowanej postaci I prawa Ficka (...)

Pobierz Artykuł

, 13.11.2019

Można śmiało zaryzykować tezę, że gdyby nie uwolnienie, a przynajmniej poluzowanie prawne na polu hodowli konopi, nie byłoby tak dużego szumu wokół zastosowań substancji z niej pochodzących w innych dziedzinach niż rekreacyjna (leki, kosmetyki, produkty spożywcze). Warto zatem bliżej przyjrzeć się, jak wygląda dopuszczalność hodowli i używania konopi przez indywidualnych użytkowników.

Pobierz Artykuł

, 18.10.2019

Przyzwyczailiśmy się do niemal jednolitej dokumentacji produktów w obrębie całego rynku Unii Europejskiej. Karty charakterystyki, oceny bezpieczeństwa, jednolita klasyfikacja i podobne wymagania formalne. W połączeniu z brakiem fizycznych granic oraz barier celnych to układ prawie idealny. Jednak na wschód od granic Unii Europejskiej panują inne zasady i inne przepisy, które zmieniają się często w zależności od kraju.

Pobierz Artykuł

, 25.09.2019

Stopy metali są dla Polski ważnym surowcem eksportowym i importowym. Są one ciekawe ze względów legislacyjnych, gdyż ze względu na ich zastosowanie, formę czy postać możemy różnie interpretować obowiązki ustawodawcze z nimi związane. Tylko niektórzy producenci i importerzy stopów mają obowiązek ich rejestracji. Dlaczego?

Pobierz Artykuł

, 19.09.2019

W bieżącym roku minęło 15 lat od ukazania się Rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów wraz z późn. zm. W odniesieniu do tej szczególnej grupy produktów stosowanej przez nas, jako konsumentów w domu, jak również w zakładach produkcyjnych, nadal pojawiają się pytania, błędy w oznakowaniu, czy w realizacji określonych prawnie obowiązków. Punktem wyjścia jest oczywiście definicja detergentu. Produkt podlega przepisom ww. rozporządzenia, jeżeli spełnia warunki określone w definicji ujętej w art. 2 pkt. 1. Należy pamiętać, że funkcją nadrzędną detergentu jest mycie, pranie, czyszczenie, niezależnie od jego składu. Detergenty, które służą do czyszczenia, prania i mycia a które nie zawierają w swym składzie...

Pobierz Artykuł

, 19.09.2019

Niebezpieczne produkty chemiczne są wśród nas i dostęp do nich mają wszyscy, którzy są w stanie dosięgnąć do półki sklepowej. W każdym markecie, na stacji benzynowej czy osiedlowym sklepie mamy dostęp do dziesiątków różnych produktów, z którymi bezpośredni kontakt może prowadzić do narażenia lub nawet do wypadku. Szczególnymi grupami osób, które mogą sobie nie zdawać sprawy z zagrożeń, jakie niesie takie narażenie są osoby niedowidzące lub niewidome, a także małe dzieci.

Pobierz Artykuł

, 10.07.2019

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje Umowa europejska ADR, dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w zmienionym wydaniu 2019–2021. W Polsce zacznie obowiązywać po ogłoszeniu jej tekstu w Dzienniku Ustaw, co powinno nastąpić nie później niż do 26 kwietnia. Dokonane zmiany nie są rewolucyjne, ale warto o nich wiedzieć.

Pobierz Artykuł

, 18.06.2019

Wyroby medyczne to szeroka kategoria produktów, obejmująca wyroby o przeznaczeniu medycznym: od plastrów i opatrunków przez preparaty wspomagające leczenie, implanty po specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Często nie zdajemy sobie sprawy, że wiele produktów stosowanych w sektorze medycznym i okołomedycznym podlega klasyfikacji jako wyroby medyczne i obowiązują specjalne zasady ich projektowania, sprzedaży i użytkowania. Czym właściwie jest wyrób medyczny?

Pobierz Artykuł

, 16.05.2019

Lew w klatce, czyli substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (ED) w kontekście aktualnych aktów prawnych okiem toksykologa i safety assessora. W 2002 r. Światowa Organizacja Zdrowie (WHO) zdefiniowała substancję zaburzającą funkcjonowanie układu hormonalnego jako substancję lub mieszaninę, która zmienia funkcjonowanie tego układu i wywołuje tym samym efekty szkodliwe dla zdrowia w nienaruszonym organizmie, u jego potomstwa lub w jego (sub)populacjach.

Pobierz Artykuł

, 26.04.2019

Zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi to obecnie jeden z głównych problemów ochrony środowiska zarówno w Europie, jak i na świecie.
Produkcja tworzyw sztucznych wzrosła 25-krotnie w ciągu ostatnich 40 lat. Szacuje się, iż do 2017 roku całkowita ilość wyprodukowanych tworzyw sztucznych osiągnęła poziom około 8,3 miliardów ton. Z powodu nieodpowiedniego utylizowania produktów z tworzyw sztucznych oraz niepoddawania ich recyklingowi stanowią one długotrwałe zanieczyszczenie środowiska, którego skalę najlepiej widać na przykładzie zanieczyszczenia oceanów i mórz.

Pobierz Artykuł