THETA Doradztwo Techniczne

PL
, 23.10.2018

Świeczki są obecne w życiu człowieka od wieków, jednak na przestrzeni lat przeszły niezwykłą metamorfozę. Zmienił się ich skład, sposób produkcji, a także przeznaczenie. Współczesne świece przybierają różne kształty, kolory i zapachy, a ich funkcja nie ogranicza się jedynie do źródła światła. Świece, choć piękne i użyteczne, niewłaściwie używane mogą być niebezpieczne. Jak się z nimi obchodzić i co mówią o nich przepisy?

Pobierz Artykuł

, 11.09.2018

Suplementem diety, podlegającym przepisom ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, jest środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

Pobierz Artykuł

, 22.08.2018

Coraz więcej producentów i importerów produktów biobójczych staje przed wyzwaniem, jakim jest konieczność uzyskania pozwolenia w tzw. europejskich procedurach rejestracji. Brak wiedzy o możliwych ścieżkach rejestracji sprawia, że zadanie to wydaje się zbyt wymagające i czasami nieopłacalne.

Pobierz Artykuł

, 12.07.2018

W Nie jest obecnie tajemnicą, że liczne surowce do produkcji, a nawet gotowe produkty detergentowe i kosmetyczne pochodzą spoza Unii Europejskiej. Unijni przedsiębiorcy chętnie importują na nasz rynek produkty z Azji i USA. Ich import obostrzony jest jednak pewnymi obowiązkami, a jednym z najbardziej kosztownych jest obowiązek rejestracji wszystkich składników wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej. Czy tylko importerzy muszą ponosić te koszty? Czy można obowiązek ten (a także i koszt) przenieść na dostawcę spoza Unii Europejskiej?

Pobierz Artykuł

, 12.07.2018

Większości społeczeństwa słowo „akredytacja” kojarzy się z dziennikarstwem, gdyż często w programach telewizyjnych słyszymy o akredytowanych dziennikarzach. Natomiast w ostatnim czasie wiele firm dostrzegło, że słowo to ma również znaczenie w przypadku jednostek certyfikujących, których certyfikatami firma się posługuje. Jednak w tym kontekście ma zupełnie inne znaczenie.

Pobierz Artykuł

, 07.06.2018

Szwajcaria jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Wspólnoty Europejskiej, ale konsekwentnie (zgodnie z polityką neutralności, a nawet izolacjonizmu) odrzuca możliwość członkostwa w Unii Europejskiej oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Mimo wszystko, zgodnie z umowami z 1999 r., Szwajcaria zobowiązała się do minimalnego wprowadzania postanowień acquis communautaire (czyli tzw. dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej). Od 1960 r. jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, a od 1963 r. członkiem Rady Europy.

Pobierz Artykuł

, 14.05.2018

Każdy produkt spełniający definicję produktu biobójczego zgodnie z art. 3 ustawy z 9 października 2015 r. o produktach biobójczych podlega rejestracji i wymaga uzyskania stosownego pozwolenia, umożliwiającego legalne wprowadzenie produktu na rynek. Pozwolenia są obecnie wydawane zgodnie z procedurą narodową (przejściową) bądź procedurą europejską, dlatego też ewentualne unieważnienie bądź odnowienie pozwolenia należy rozpatrywać, biorąc pod uwagę procedurę, zgodnie z którą produkt został zarejestrowany.

Pobierz Artykuł

, 14.05.2018

Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji produktu kosmetycznego określa rozporządzenie 1223/2009/WE. Są one z sukcesem stosowane już od stycznia 2010 r., wówczas rozporządzenie weszło w życie i jest egzekwowane przez organy nadzoru od 11 lipca 2013 r. Obecnie finalizowane są prace nad ważnym projektem – ustawy o produktach kosmetycznych, która wprawdzie wprowadza niewiele nowych obowiązków, ale za to ustanawia katalog kar za nieprzestrzeganie obowiązków określonych w rozporządzeniu.

Pobierz Artykuł

, 14.05.2018

Wszyscy znają, a przynajmniej słyszeli, o standardach jakości produkcji w branży spożywczej – BRC i IFS. W branży tej to podstawa działania i przepustka do współpracy z dużymi odbiorcami sieciowymi.
Podobnie od kilku lat wdrażany jest analogiczny standard w branży kosmetycznej i gospodarstwa domowego: IFS HPC (International Featured Standard Household and Personal Care Standard)...

Pobierz Artykuł

, 14.05.2018

Nieuchronnie zbliża się koniec ostatniego etapu rejestracji właściwej zgodnie
z rozporządzeniem REACH1. Nie później niż w dniu 31 maja 2018 r. należy złożyć
do Europejskiej Agencji Chemikaliów dokumentację rejestracyjną, chcąc po tej dacie kontynuować import lub produkcję substancji w tonażu 1-<100 ton w skali roku.
Ze względu na to, że rejestracja opiera się na zasadzie „jedna substancja, jedna rejestracja" producenci i importerzy tej samej substancji muszą wspólnie przedłożyć dokumenty. W tym celu nawiązują kontakt z przedsiębiorstwami rejestrującymi
tą samą substancję oraz wiodącym rejestrującym i podejmują współpracę w zakresie wymiany danych i opracowania dossier.

Pobierz Artykuł