THETA Doradztwo Techniczne

PL
, 13.03.2017

"Wyłączenie dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach wyłączonych tzw. EQ (ang Excepted Quantities) jest wyłączeniem częściowym, które jest dość rzadko stosowane w transporcie drogowym ze względu na konieczność stosowania bardzo niewielkich opakowań."

Pobierz Artykuł

, 13.03.2017

Rozporządzenie REACH ma już 10 lat i obchodzona w grudniu okrągła rocznica jego ogłoszenia stała się idealnym momentem do podsumowania funkcjonowania tego rozporządzenia w systemie prawnym Unii Europejskiej. Jakie widzimy dziś zalety, a jakie wady jego obowiązywania? Czy zasady REACH są faktycznie wdrażane i przestrzegane u przedsiębiorców? Jak wpłynęło rozporządzenie REACH na funkcjonowanie firm?

Pobierz Artykuł

, 13.03.2017

Zbliżający się koniec ostatniego rejestracyjnego okresu przejściowego 931 maja 2018 r.), jak i 10-lecie rozporządzenia REACH skłaniają do podsumowań. Jednym z głównych zarzutów przedsiębiorców w stosunku do rozporządzenia są bardzo wysokie koszty jego wdrażania. Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w 2014 r. Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego dokonał analizy tych kosztów i opublikował obserwacje w dokumencie "Informacja na temat kosztów wdrażania Rozporządzenia REACH w Polsce". Dokument opiera się na danych z lat 2008-2013, przekazanych autorom w dobrowolnych ankietach, wypełnianych przez przedsiębiorców, głównie producentów i importerów, ale także dalszych użytkowników. Analiza zawiera przede wszystkim ocenę kosztów rejestracji, uzyskania zezwoleń oraz tworzenia/aktualizacji kart charakterystyki.

Pobierz Artykuł

, 13.03.2017

Producenci kosmetyków i produkty kosmetyczne podlegają Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Handlowej. Kontrola ze strony organów nadzoru nie kojarzy się przedsiębiorcom pozytywnie. Wiąże się z dużym niepokojem pracowników odpowiedzialnych za dokumentację, poszczególne etapy wytwarzania oraz inne obszary, związane z wprowadzeniem kosmetyku na rynek. Do każdej kontroli warto dobrze się przygotować.

Pobierz Artykuł

, 13.03.2017

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych podlegają wszystkie produkty dystrybuowane w pojemnikach aerozolowych niezależnie od grupy produktowej, do której należą (chemia gospodarcza, kosmetyki, produkty biobójcze, wyroby medyczne itd.).

Pobierz Artykuł