THETA Doradztwo Techniczne

PL

Umowa europejska ADR dopuszcza stosowanie trzech sposobów przewozu towarów niebezpiecznych: w sztukach przesyłki, w cysternach oraz luzem.

Pobierz Artykuł