THETA Doradztwo Techniczne

PL
, 04.12.2017

Załącznik XIV rozporządzenia REACH to wykaz substancji, uznanych w Unii Europejskiej za jedne z najniebezpieczniejszych, które docelowo mają zniknąć z rynku i na których stosowanie należy uzyskać zezwolenie. Na dzień dzisiejszy wykaz tych substancji to 43 pozycji, z czego dla ponad połowy substancji minęły już daty ostatecznego zakazu. Wiadomo także, że już wkrótce lista substancji z załącznika XIV zostanie powiększona o kolejne substancje, a docelowo mówi się nawet o 2000 substancji, które mogą potencjalnie podlegać w przyszłości tym ograniczeniom.

Pobierz Artykuł

, 11.10.2017

Utrzymanie higieny w miejscach takich, jak szpitale, salony kosmetyczne, fryzjerskie, ale również zakłady produkcyjne zapewnione jest poprzez wdrożone odpowiednie procedury mycia i dezynfekcji. Skuteczna dezynfekcja zależy od wielorakich czynników: stosowanej metody, użytych produktów biobójczych, czasu kontaktu i warunków środowiskowych w jakich prowadzony jest proces, czy przedmiotu dezynfekcji - bowiem źródłem mikroorganizmów może być zarówno woda, powietrze, powierzchnia użytkowa, w tym urządzenia i narzędzia, źródłem infekcji może być również człowiek.

Pobierz Artykuł

, 01.08.2017

Najwyższe dopuszczalne wartości stężeń dla zdrowia w środowisku pracy znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817 wraz z późn. zm.). Załącznik nr 1 do tego rozporządzenia stanowi wykaz, w którym wyodrębniono czynniki chemiczne i pyłowe w tym 524 substancje chemiczne oraz 19 rodzajów pyłów.

Pobierz Artykuł

, 01.08.2017

Po 25 maja 2018 roku będzie miało zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pobierz Artykuł

, 26.05.2017

Sposoby przewozu towarów niebezpiecznych - przewóz w sztukach przesyłki. Wymagane dokumenty oraz oznakowanie jednostki transportowej.

Pobierz Artykuł

, 26.05.2017

Umowa europejska ADR dopuszcza stosowanie trzech sposobów przewozu towarów niebezpiecznych: w sztukach przesyłki, w cysternach oraz luzem.

Pobierz Artykuł

, 18.04.2017

Do najważniejszych cech farb do włosów należą: odpowiednie właściwości kryjące, odporność na działanie czynników środowiska, a przede wszystkim nadawanie włosom trwałego koloru. Farby muszą być także bezpieczne - nie mogą mieć przekroczonych dozwolonych zawartości metali ciężkich, wykazywać potencjału alergizującego, czy też być rakotwórczymi, mutagennymi, bądź wpływającymi szkodliwie na rozrodczość.

Pobierz Artykuł

, 18.04.2017

Firmy wprowadzające do obrotu produkty biobójcze zapominają często, iż współpraca z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie kończy się wraz z momentem uzyskania pozwolenia na obrót.

Pobierz Artykuł

, 18.04.2017

Doradcy techniczni stali się bardzo ważnym partnerem dla firm chemicznych. Sytuację taką wymusiły liczne akty prawne odnoszące się do chemikaliów.

Pobierz Artykuł

, 13.03.2017

Sztuka przesyłki, zgodnie z definicją zamieszczoną w Umowie ADR, to końcowy produkt operacji pakowania materiału niebezpiecznego, składający się z opakowania (lub dużego opakowania, lub DPPL) wraz z zawartością, które przygotowane jest do wysyłki, czyli oznakowane zgodnie z wymaganiami ADR.

Pobierz Artykuł