THETA Doradztwo Techniczne

PL
, 13.03.2017

Rynek preparatów dezynfekcyjnych jest bardzo zróżnicowany pod względem obszarów zastosowania oraz zakresu działania. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 528/2012 z 22 maja 2012 r. w sprawie udostępnienia na rynku i stosowania produktów biobójczych, środki dezynfekcyjne służące do unieszkodliwiania czynników będących źródłem zakażeń, stosowane są w różnych obszarach związanych z działalnością człowieka - kosmetycznym, spożywczym, medycznym, przemysłowym, domowym, instytucjonalnym, a także w obszarze związanym z hodowlą zwierząt, czyli weterynaryjnym.

Pobierz Artykuł

, 13.12.2016

Mikroplastiki stanowią, zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi, poważne zagrożenie dla ekosystemów wodnych. Drobinki plastikowe zanieczyszczające zbiorniki wodne tworzą się na skutek rozpadu pod wpływem promieniowania UV lub ścierania mechanicznego wszelkich produktów wytwarzanych z tworzyw sztucznych, w tym pływających w oceanie plastikowych śmieci, lub dostają się do wód już w takiej postaci.

Pobierz Artykuł

, 05.12.2016

Ze względu na spopularyzowanie w obrocie chemikaliami dokumentu jakim jest karta charakterystyki zatarły się wyraźne granice, wyznaczające obszar, w którym sporządzenie karty jest obowiązkowe. Coraz częściej zostają więc opracowane karty charakterystyki dla produktów, które nie spełniają kryteriów zamieszczonych w przepisach. Nie jest to podejście błędne, przepisy nie zabraniają sporządzania takiego dokumentu, należy jednak zastanowić się kiedy faktycznie jest to konieczne.

Pobierz Artykuł

, 21.11.2016

Producenci i dystrybutorzy produktów kosmetycznych napotykają w toku swojej działalności na kwestie przygotowania transportu towarów, które mają trafić do klienta końcowego. W przypadku dystrybucji krajowej będzie to przede wszystkim transport drogowy, natomiast w przypadku dostaw zagranicznych, często zamawiany jest również transport morski lub lotniczy. Omawiane rodzaje transportów nie są jednolite i zawierają pewne różnice, które często komplikują proces przygotowania przesyłki do przewozu.

Pobierz Artykuł

, 21.11.2016

Rynek produktów gryzoniobójczych w Polsce opiera się głównie na produktach biobójczych – rodentycydach,zawierających substancje chemiczne z grupy antykoagulantów. Dominują produkty zawierające w swym składzie antykoagulanty II generacji (tzw. „jednodawkowe”): brodifakum, bromadiolon, difetialon, flokumafen, difenakum, chlorofacynon, kumatetralyl. Znacznie rzadziej stosowane są antykoagulanty I generacji(wymagające kilkukrotnego spożycia do osiągnięcia zamierzonego efektu), będące pochodnymi warfaryny.

Pobierz Artykuł

, 02.08.2016

Krzesło, lampa, komputer, samochód, pudełko, akumulator to tylko nieliczne przykłady wyrobów, które dokładnie tak samo, jak substancje i mieszaniny chemiczne podlegają pod wymogi wynikające z rozporządzenia REACH. Badania i statystyki pokazują jednak, że właśnie producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów mają najmniejszą wiedzę na temat tego rozporządzenia i obowiązków, jakie ono na nich nakłada.

Pobierz Artykuł

, 25.07.2016

Większość przedsiębiorców zdążyła już, z lepszym bądź gorszym skutkiem, wprowadzić w życie postanowienia rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych. Nowe piktogramy oraz zwroty H i P widnieją już na etykietach lwiej części asortymentu wielu przedsiębiorstw.

Pobierz Artykuł

, 25.07.2016

Repelenty, czyli produkty służące do odstraszania określonych organizmów, 528/2012 stanowią niezwykle zróżnicowaną gamę produktów. Repelentami są zarówno bardzo popularne produkty odstraszające owady (komary, kleszcze, mole odzieżowe), jak i produkty przeznaczone do odstraszania kretów, kun, gołębi, psów i kotów.

 

Pobierz Artykuł

, 06.04.2016

Towary niebezpieczne to materiały lub przedmioty, których przewóz jest albo zabroniony, albo jest dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych. Każdy towar niebezpieczny spełniający kryteria klasyfikacyjne ma przypisany numer UN. Jeżeli w sekcji 14.1 karty charakterystyki wpisany jest numer UN, to oznacza, że jest to produkt niebezpieczny w transporcie.

Pobierz Artykuł

, 06.04.2016

Preparaty dezynfekcyjne to grupa produktów kwalifikowanych jako produkty biobójcze lub wyroby medyczne. Rozróżnienie tych dwóch grup jest ściśle zdefiniowane w określonych ustawach i rozporządzeniach...

Pobierz Artykuł